အခ်ိန္တန္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 1/19/2014 03:52:00 PM


ယေန႔ ကမၻာတစ္ဝန္း ၌ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ၊ သတင္း အခ်က္အလက္ မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာမ်ား တိုးတက္ လာမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံ အသီးသီး၏ လူမႈစီးပြား ဘဝသည္ တစ္ရွိန္ထိုး တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ ေပသည္။

ယေန႔ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား သည္လည္း ေနာင္ အနာဂတ္၏ ၾကယ္ပြင့္ ေလးမ်ား ျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲ လာေသာ ကမၻာႀကီးကို အမီ လိုက္ႏုိင္ ေစရန္ ၊ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး တည္ေဆာက္ ရာတြင္ တစ္ဖက္ တစ္လမ္းမွ အားကိုး အားထားျပဳ ရမည့္ အသီးအပြင့္ ေလးမ်ား ၊ အသိပညာရွင္ ၊ အတတ္ ပညာရွင္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူေလး မ်ားကို ဘက္စံု ထူးခြၽန္ေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလးမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ ေပးလ်က္ ရွိေပသည္။ ပညာထူးခြၽန္ ထက္ျမက္သည္ သာမက စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စည္းကမ္း ေကာင္းမြန္ၿပီး က်န္းမာ ႀကံ့ခိုင္သည့္ သူမ်ား ျဖစ္လာ ေစရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ ရွိသည္။

ယခုအခါ ၂ဝ၁၃ - ၂ဝ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး ပညာသင္ၾကား ခဲ့ရသည့္ သင္ၾကား ၿပီးေျမာက္ ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းစာမ်ားကို ေက်ာင္းသား ၊ ေက်ာင္းသူ ေလးမ်ား အေနျဖင့္ ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ က်က္မွတ္ ေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။ ပ်င္းရိေန၍ မရေပ။ '' ပ်င္းရိေသာ သူသည္ အတတ္ပညာ မရႏိုင္ေပ ၊ အတတ္ပညာ မရွိလွ်င္ ဥစၥာပစၥည္း မရႏိုင္ေပ ၊ ဥစၥာပစၥည္း မရွိသူတြင္ အေဆြ ခင္ပြန္းေကာင္း မရႏိုင္ေပ။ အေဆြ ခင္ပြန္းေကာင္း မရွိသူသည္ ခ်မ္းသာသုခ မရႏိုင္ေပ။ ခ်မ္းသာသုခ မရွိသူသည္ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္ မရႏုိင္ေပ ၊ ေကာင္းမႈ ကုသိုလ္မရွိ သူသည္ နိဗၺာန္ကို အဘယ္မွာ မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္အံ့နည္း ''ဟု ေလာကနီတိ က ဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေလးမ်ား အေနျဖင့္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုရန္ အခ်ိန္ နီးကပ္ ေနၿပီျဖစ္ရာ က်န္းမာေရးကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး သင္ၾကား ၿပီးေသာ ဘာသာရပ္ အလိုက္ က်က္စာ မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေလ့လာ က်က္မွတ္ၿပီး တြက္စာမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့က်င့္ တြက္ခ်က္ ေနရမည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္ရွိ ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ တစ္ခ်ိန္ တစ္ခါတြင္ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာက အားထားရမည့္ ယေန႔ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ား သည္ ပညာျပည့္ဝ ႏွလံုးလွသည့္ အသိ ပညာရွင္ ၊ အတတ္ ပညာရွင္ မ်ား ျဖစ္လာေရး အတြက္ ေက်ာင္း သင္ခန္းစာ မ်ားကို နည္းလမ္း မွန္ကန္စြာ ေလ့လာ က်က္မွတ္ၿပီး စာေမးပြဲ ေျဖဆို ၾကရာတြင္လည္း စိတ္ၾကည္လင္ ခ်မ္းေျမ႕စြာ ေျဖဆို ႏိုင္ၾကေစရန္ က်န္းမာေရးကို အထူး ဂ႐ုျပဳ ေနထုိင္သင့္ ပါေၾကာင္း အသိေပး ေရးသား လိုက္ရ ေပသည္။

( ၁၉-၁-၂၀၁၄ ရက္ ရတနာပံုေန႔စဥ္သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္ )
Myawady News