ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ ရွာေဖြသည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦး မေလးရွား ငွားရမ္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 11:43:00 AMကြာလာလမ္ပူ ဧၿပီ ၂၉

မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ ရွာေဖြ ေထာက္လွမ္းရန္ တာဝန္ေပးထားေသာ ႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕ကုိ ဦးေဆာင္မည့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ေလေၾကာင္းၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းျဖစ္သူ ကြတ္ဆူခြၽန္ကုိ မေလးရွားက ငွားရမ္းလုိက္ေၾကာင္း မေလးရွား အစုိးရက ဧၿပီ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သည္။

ယင္းႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕၏ အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ အေမရိကန္ အမ်ဳိးသားပုိ႔ေဆာင္ေရး လံုျခံဳမႈအဖဲြ႕၊ ၿဗိတိန္ေလေၾကာင္း မေတာ္တဆျဖစ္မႈ စံုစမ္းေရးအဖဲြ႕ခဲြ၊ တ႐ုတ္ေလေၾကာင္း မေတာ္တဆ ျဖစ္မႈ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးဌာန၊ ျပင္သစ္ကုန္းလမ္းပုိ႔ေဆာင္ေရး မေတာ္တဆျဖစ္မႈ စံုစမ္းေထာက္လွမ္း ေရးဗ်ဴ႐ုိ၊ ၾသစေၾတးလ်ပုိ႔ေဆာင္ေရး လံုျခံဳမႈဗ်ဴ႐ုိ၊ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ ဘုိးရင္းကုမၸဏီႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ၿဂိဳဟ္တု ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ အင္ဗာဆက္တုိ႔မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္ စင္ကာပူႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ယင္းႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ႕၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေနာင္အခါ အလားတူျဖစ္ရပ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ပြားေရးအတြက္ မေလးရွားေလယာဥ္ ေပ်ာက္ဆံုးရ ျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းကုိ စံုစမ္းျခင္း၊ သံုးသပ္ခ်င့္တြက္ျခင္းႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မေလးရွား ေခတၱပုိ႔ေဆာင္ေရး ဝန္ႀကီး ဟီရွန္မုဒၵင္ဟူစိန္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဟီရွန္မုဒၵင္ဟူစိန္က ယင္းႏုိင္ငံတကာ စံုစမ္းေထာက္လွမ္းေရး အဖဲြ႕သည္ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအျပစ္မ်ားကို ေဝပံုခ်ရန္ မရည္ရြယ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ မတ္ ၈ ရက္က ေပ်ာက္ဆံုးသြားေသာ မေလးရွားေလယာဥ္ကုိ ႏုိင္ငံ တကာရွာေဖြေရးအဖဲြ႕က အင္တုိက္အားတုိက္ရွာေဖြမႈ ျပဳၾကသည့္တုိင္ ပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အပ်က္အစီးအပိုင္းအစမ်ား ယေန႔ထိ ရွာေဖြ ေတြ႕ရွိျခင္း မရွိေသးေပ။ ထုိ႔အတူ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္သည္ ဗီယက္နမ္ေလပုိင္နက္အတြင္း ေရာက္ရွိသြား စဥ္ ဘာေၾကာင့္ ႐ုတ္တရက္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းၿပီး ေရဒါဖန္သားျပင္မွ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည္ဟူေသာ အခ်က္ကုိ ယေန႔တုိင္ အေျဖမရွာႏုိင္ၾကေသးေပ။

မေလးရွားအာဏာပုိင္မ်ားအေနျဖင့္ ပင္လယ္ၾကမ္းျပင္ ရွာေဖြေရးတြင္ အသံုးျပဳေသာ ပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ၾကက္မႈ၊ ရွာေဖြေရးကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေပၚ တုိးတက္မႈမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာမိသားစုဝင္မ်ား အား အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖင့္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားကုိ ေပ်ာက္ဆံုးေလယာဥ္ ရွာေဖြေရးတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar