ႏွစ္စဥ္သစ္ခိုးထုတ္မႈ ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 02:45:00 PM


တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ သံုး ေသာင္းႏွင့္အထက္ ႏွစ္စဥ္ဖမ္းမိေန ေသာ္ လည္း ေမွာင္ခိုသစ္ထုတ္ယူမႈမွာ က်ဆင္းသြားျခင္းမရွိဘဲ မ်ားျပားလာ သည့္အတြက္ ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဝင္းက ေျပာသည္။ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ ဒုအေထြ ေထြ

မန္ေနဂ်ာဦးဝင္းႏုိင္က သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနသည္ ဖမ္းဆီး ရရွိေသာ တရားမဝင္သစ္မ်ားကို ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး ၎တို႔က သစ္အတန္းအစားခြဲျခား၍ ျပည္ပကိုတင္ပို႔ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

''လႊဲေပးတဲ့သစ္ေတြကို အမ်ဳိးအ စား ခြဲၿပီးျပည္ပေရာင္းတန္းဝင္ရင္ ေရာင္း တယ္။ အရည္အေသြးညံ့ရင္ေတာ့ ျပည္ တြင္းမွာပဲ ေရာင္းေပးတယ္''ဟု အထက္ ပါပုဂၢိဳလ္က ဆက္ေျပာသည္။ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္မွ စ၍ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အထိ သစ္ေတာဦးစီးမွ ဖမ္းဆီးရရွိခဲ့ သည့္ တန္ခ်ိန္မွာ ၁ဝ ႏွစ္အတြင္း ၄ဝ၆ဝ၅၁ တန္ရွိသည္ဟု ၎ဌာနမွ ဒုၫႊန္မွဴး ဦး ေဇာ္ဝင္းထံမွ သိရသည္။ အစိုးရသည္ ျပည္ပသို႔သစ္အလံုးလုိက္ တရားဝင္တင္ပို႔ခြင့္ကို ယခုလ
၁ ရက္တြင္ စတင္ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။

Popular Journal