ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာျပႆ နာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 06:26:00 PMအတဲြ (၁၃)၊ အမွတ္(၈)
ေအာင္သူရ၊ခန္႔ထက္

ခရီးသြားကုမၸဏီတစ္ခု၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာျဖစ္ေသာ ေဒၚဒါလီက ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ(Arrival Visa)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခရီးသြားမ်ားကို နားလည္ေအာင္ ရွင္းမျပတတ္ဟု ေျပာပါသည္။

ခရီးလွည့္လည္ေရးကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ဧည့္သည္ဆယ္ဦးႏွင့္အထက္ ေလွ်ာက္ထားမွသာ ႀကဳိတင္ျပဳလုပ္ေသာ ဆုိက္ေရာက္ျပည္၀င္ခြင့္ျပဳမည့္ေပၚလစီအေပၚ Tour De Myanmar အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚဒါလီက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

‘‘၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ေပၚလစီကို လုံး၀နားမလည္ျဖစ္ရတယ္’’ဟု ေဒၚဒါလီကေျပာသည္။ ထိုသို႔ မူ၀ါဒခ်မွတ္ထား၍ ခရီးသြားမ်ား နားလည္လက္ခံေအာင္ သူရွင္းမျပႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ဆယ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာဟာ သဘာ၀မက်ဘူး။ အားလုံးကို လိမ္ခုိင္းသလုိျဖစ္ေနတယ္’’ဟု RubyLand ခရီးလွည့္လည္ေရးကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးေအးေက်ာ္ကဆုိသည္။

ထုိအစီအစဥ္ေျပာင္းလုိက္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္စီစဥ္ထားေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ားမွာ ခရီးစဥ္ဖ်က္သိမ္းျခင္းႏွင့္ ခရီးစဥ္ေရႊ႕ဆုိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကသည္ဟု ခရီးလွည့္လည္ေရးကုမၸဏီမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္။

မတ္လမွ ဧၿပီလအတြင္း Nature Dream ကုမၸဏီျဖင့္ လာေရာက္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ၁၅ ဖြဲ႕မွာ ခရီးစဥ္မ်ားဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့သည္ဟု အဆုိပါကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ေဒၚစံပယ္ေအာင္ကေျပာသည္။

မတ္လဆန္းမွစ၍ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခ်င္သူမ်ား ျပည္၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အာမမခံရဲျဖစ္ေနၾကသည္။

လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ စုံစမ္းသူမ်ားအား နီးစပ္ရာသံ႐ုံးတြင္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီးမွသာ လာေရာက္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ေနၾကရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသံ႐ုံးမ်ားမွာလည္း ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္သာရွိၾကၿပီး မုိးတြင္းကာလတြင္ အဓိကလာေရာက္ေသာ စပိန္ႏုိင္ငံ၌ ျမန္မာသံ႐ုံးမရွိေပ။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရွိေသာ ျမန္မာသံ႐ုံးမ်ားတြင္ ျပည္၀င္ခြင့္ရရွိရန္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ကိစၥမွာလည္း ထင္သေလာက္မလြယ္သည့္ကိစၥျဖစ္သည္။

ေမလဆန္းတြင္ က်င္းပမည့္ အာဆီယံထိပ္သီးအစည္းအေ၀းတြင္ တက္ေရာက္သတင္းယူရန္အတြက္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံထုတ္ Kompas သတင္းစာမွ သတင္းေထာက္တစ္ဦးသည္ပင္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမရရွိသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ အကူအညီေတာင္းခံေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား လာေရာက္မႈျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဟုိတယ္အခန္းမ်ားလည္း ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေစ်းႀကီးေနသျဖင့္ လာမည့္ႏွစ္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ ရန္ စံုစမ္းမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာေၾကာင္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕တက္လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ကမၻာလွည့္ခရီးသြား ဝင္ေရာက္မႈမွာ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ခရီးသည္ေရာက္ရွိမႈသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၀၆ သန္းရွိခဲ့ၿပီး တုိးတက္မႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိရာမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၀၄ သန္းရွိ၍ တုိးတက္မႈ ၉၃ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ရွိလာသည္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွ အမ်ိဳးသားဝင္ေငြရရွိမႈသည္လည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၃၄ သန္းရရွိမႈမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၉၂၆ သန္းအထိ တိုးတက္လာေၾကာင္း ဟိုတယ္ခရီးဝန္ႀကီးဌာန အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသုိ႔ ျမင့္တက္လာေသာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားထဲတြင္ ျပည္ပႏုိင္ငံတြင္ အေျခစိုက္ေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ ေရာင္းခ်ေသာ Package Tour မ်ားမွတစ္ဆင့္ လာေရာက္သူမ်ားထက္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တုိက္႐ိုက္လာေရာက္ေသာ FIT ဧည့္သည္မ်ားမွာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။

FIT ဧည့္သည္အမ်ားစုမွာလည္း အုပ္စုလုိက္ လာေရာက္ျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ တစ္ဦး၊ ႏွစ္ဦးမွသည္ ငါးဦး၊ ေျခာက္ဦးခန္႔သာရွိၾကသည္။

ရန္ကုန္ေလဆိပ္ဝင္ေပါက္မွ Package Tour ျဖင့္ လာေရာက္သူမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ၁၄၈,၅၅၇ ဦးရွိၿပီး FIT ျဖင့္ လာေရာက္သူမွာ ၂၉၄,၂၁၈ ဦးအထိ ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္အစီအစဥ္ျဖင့္ လာေရာက္ေသာ တစ္ဦးခ်င္း ခရီးသြားဦးေရက ခရီးစဥ္ႀကိဳတင္စီစဥ္ကာ အဖြဲ႕လုိက္လာေရာက္ေသာဦးေရထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္မ်ားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကမည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ေသာ ဆုိက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္စနစ္ျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း ငါးရက္အတြင္း ရရွိခဲ့သည္။

 သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္း ထုိစနစ္အျပင္ စီးပြားေရးဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္သူမ်ားအား ဆုိက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာျဖင့္ လာေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

စီးပြားေရးဗီဇာျဖင့္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ဗီဇာေၾကး ေဒၚလာ ၅၀ ေကာက္ခံ၍ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေနထုိင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၀ ရက္မွစတင္၍ ယခင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ ဆုိက္ေရာက္ျပည္ဝင္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ ေလွ်ာက္ထားမွသာ ခြင့္ျပဳေပးမည္ဟု ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ႏွစ္ပတ္အတြင္း လာေရာက္လုိသူမ်ားအား ခရီးစဥ္ေရာင္းခ်ျခင္း မျပဳၾကေတာ့ေပ။

အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားကမူ ကမၻာ့လွည့္ခရီးသြားမ်ားအား စီးပြားေရးဗီဇာေလွ်ာက္ထားၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ပံုစံျဖင့္ ၀င္ေရာက္ေနၾကသည္။

‘‘ဧည့္သည္ကုိေတာ့ ႀကိဳေျပာထားရတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ လာတာပါလို႔ ေလဆိပ္မွာေျပာဖို႔’’ဟု ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားကမူ သက္ဆုိင္ရာႏွင့္ နားလည္မႈျပဳလုပ္ကာ ျပည္၀င္ခြင့္ရရိွေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ဟု သတင္းရရိွသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ နားလည္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရိွသူမ်ားကုိ စာရြက္စာတမ္းေၾကးသေဘာမ်ိဳး ေပးေဆာင္ရသည္ဟုလည္း ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ားကေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းကလည္း ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားသူအမ်ားစုက ၁၀ ဦး ျပည့္ပါက သက္ဆုိင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားေပးေနသည္။

‘‘ဗီဇာကိစၥက အခုလက္ရိွ ၁၀ ေယာက္အဖဲြ႕ဆုိရင္ ေပးတုန္းပဲ ၁၀ ေယာက္အဖဲြ႕ဆုိရင္ ဟုိတယ္ခရီးက လ.ဝ.ကကုိ ေထာက္ခံေပးၿပီးေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံေပးရတယ္။ အခုကေတာ့ ခရီးသြားရာသီ Low Season ဆိုေတာ့ သိပ္ျပႆနာမရိွေတာ့ပါဘူး’’ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဗီဇာဌာနမွ ဦးေဇာ္မင္းေနာင္ကဆုိသည္။

လာမည့္ခရီးသြားရာသီအစျဖစ္ေသာ ေအာက္တိုဘာတြင္ E-Visa စနစ္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္ပါက လက္ရိွျဖစ္ေပၚေနေသာ အခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းေနာင္ကဆုိသည္။

 E-Visa စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက လက္ရိွကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား အဆင္ေျပသြားမည္ဟုလည္း ခရီးလွည့္လည္ေရးကုမၸဏီမ်ားက ယံုၾကည္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစနစ္မစတင္ႏုိင္မီ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား၏ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာႏွင့္ပတ္သက္၍ တိက်သည့္ မူ၀ါဒတစ္ခုရိွရန္ လိုအပ္သည္။ လက္ရိွအေျခအေနတြင္ အဆင္ေျပရန္အတြက္ နားလည္မႈမ်ား၊ လိမ္လည္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၾကရသည့္ အေျခအေနကုိ ခရီးလွည့္လည္ေရးကုမၸဏီမ်ားက မႏွစ္သက္ၾကေပ။

ထုိ႔ကဲ့သို႔ မျပတ္သားေသာ ေပၚလစီေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကုိင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိကၡာမရိွျဖစ္ေစသလို တုိင္းျပည္၏ ဂုဏ္သိကၡာလည္း က်ေစခဲ့သည္။

ဆိုက္ေရာက္ဗီဇာ မူ၀ါဒေျပာင္းလဲမႈမ်ား

၂၀၁၄ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄ ရက္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ားအတြက္ ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ (VOA) ထုတ္ေပးျခင္းကို စတင္ရပ္ဆုိင္း။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၀ ရက္
ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားရာ ကုမၸဏီတစ္ခုလွ်င္ ၁၀ ဦးႏွင့္အထက္ ေလွ်ာက္ထားမွသာ ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရာတြင္  ဗီဇာေၾကးႀကိဳတင္သြင္းရမည္ဟု ထုတ္ျပန္။

၂၀၁၄ မတ္လ ၁၄ ရက္
ခရီးသြားကုမၸဏီမ်ား ဆုိက္ေရာက္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ မိမိတို႔ Package Tour မွအပ အျခားခရီးသည္မ်ားအား အခေၾကးေငြယူၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါက အေရးယူမည္ဟု ဟုိတယ္/ခရီးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္။

7Day News Journal