လုပ္ငန္းပမာဏ အႀကီးမားဆုံး ျမန္မာကုမၸဏီ ထက္၀က္နီးပါး ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မရွိေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 05:43:00 AM


လုပ္ငန္းပမာဏ အႀကီးမားဆုံးျမန္မာကုမၸဏီေတြရဲ႕ ထက္၀က္နီးပါးေလာက္မွာ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ မရွိေသးဘူး လို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေလ့လာေနတဲ႔ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာဝန္ယူမႈရရိွေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB) ရဲ႕ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္က ဒီေန႔ပဲ သတင္းထုတ္ျပန္ လိုက္ပါတယ္။

အဲဒီ ကုမၸဏီေတြဟာ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္တဲ႔ ဝင္ေငြခြန္အမ်ားဆံုး ေပးေဆာင္သူ ၁ဝဝ စာရင္း နဲ႔ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ အမ်ားဆံုးေပးေဆာင္သူ ၁ဝဝ စာရင္းထဲက ျဖစ္ပါတယ္။

“စီမံခ်က္ကာလသီတင္းပတ္ ေျခာက္ပတ္ရွိတဲ့အခ်ိန္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ ထင္ရွားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ျပည္တြင္း ကုမၸဏီ ၆၀ ရဲ႕၀က္ဘ္ဆုိဒ္ေတြကို က်မတုိ႔သုံးသပ္ၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက တ၀က္ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီ ၃၄ ခုပဲ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ရွိတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီထဲက တခ်ဳဳိ႕ေတြကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ ကုမၸဏီ ဒါမွမဟုတ္ အုပ္စုရဲ႕ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံနဲ႔ ပက္သက္ၿပီး အေသးစိတ္ကို ၀က္ဘ္ဆုိဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္္ဖ်က္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အလြန္နည္းတဲ့ အေရအတြက္ကပဲ တာ၀န္ယူမႈရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ အျခားအေလ့အထေတြကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္ကိုသုံးၾကပါတယ္” လုိ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန MCRB ရဲ႕ ဒါရုိက္တာဗစ္ကီဘုိးမင္းက ေျပာပါတယ္။

MCRB ရဲ႕ ပြင့္သစ္စ စီမံခ်က္ကို အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ နယ္ပယ္ေတြမွာ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈတုိးျမႇင့္ဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး မတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က စတင္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

DVB Burmese