ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၁ ႏုိင္ငံသို႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚႏုိင္မည့္အစီအစဥ္ကို Skype စတင္ေန

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 4/30/2014 07:13:00 PM


အတြဲ (၁၅)၊ အမွတ္ (၁၆)

ျမန္မာႏွစ္သစ္ကူး အစီအစဥ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၇၁ ႏုိင္ငံသို႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ ၾကာ အခ်ိန္အကန္႔ အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို Skype စတင္လိုက္ေၾကာင္း ျပည္တြင္း၌ Skype အေကာင့္ ေငြျဖည့္ဆားဗစ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိေသာ APS Technology မွ သိရသည္။အဆိုပါအစီအစဥ္အရ  Skype Unlimited World (USD 13.99$) Plan ကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊  ဧၿပီလ ၂၁ ရက္မွ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္အတြင္း Topup ျပဳလုပ္ႏုိင္မည့္အျပင္ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအပါအဝင္ မိုဘုိင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈ ၈ ႏုိင္ငံႏွင့္ ႀကိဳးဖုန္းကိုေခၚဆိုမႈ ၆၃ ႏုိင္ငံစုစုေပါင္း ၇၁ ႏုိင္ငံသို႔ မိနစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။Skype Unlimited တြင္  Unlimited World ႏွင့္ Unlimited One Country ဟူ၍ႏွစ္မ်ဳိးရွိ ေၾကာင္းကို “Skype Unlimited ဆိုတာ ကိုယ္ရဲ႕ Skype အေကာင့္ထဲကို ပိုက္ဆံထည့္တဲ့ေန႔ကေနစၿပီး တစ္လလုံးစာ မိနစ္အကန္႔အသတ္မရွိ ေျပာႏုိင္တာမ်ဳိးပါ။ Unlimited မွာ Unlimited World နဲ႔ Unlimited One Country ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ Unlimited u Skype ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ႏုိင္ငံအားလုံးကို ဖုန္းေခၚႏုိင္ပါတယ္။ Unlimited One Country ကေတာ့ ႏုိင္ငံအားလုံးထဲကမွ မိမိဖုန္းေခၚခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္းအတြက္ကိုသာ ေခၚႏုိင္တာမ်ဳိးပါ” ဟု APS Technology မွ ေျပာသည္။Skype Unlimited ျဖင့္ ကေနဒါ၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ အေမရိကန္၊ ဂူအန္၊ ပူအတိုရီကို (Puerto Rico) စသည့္ ႏုိင္ငံ ၈ ႏုိင္ငံကို မိုဘုိင္းဖုန္းႏွင့္ ႀကိဳးဖုန္းေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႀကိဳးဖုန္းသာေခၚဆိုႏုိင္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ ျပင္ Unlimited ဝန္ေဆာင္မႈမရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ဖုန္းေခၚဆိုလိုပါက ႏုိင္ငံအလိုက္ကို မိနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူအသုံးျပဳေခၚဆိုႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎မိနစ္ျဖင့္ အသုံးျပဳျခင္းသည္ Credit ႏွင့္ ေခၚဆိုျခင္းထက္ ထက္ဝက္နီးပါးသက္သာေၾကာင္း သိရသည္။Skype Unlimited World အေကာင့္တစ္လစာကို ၁၂,၅၀၀ က်ပ္ႏွင့္ Unlimited One Country အေကာင့္ တစ္လ ၈,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ဝယ္ယူအသုံးျပဳႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံအလိုက္ကို Credit (သို႔မဟုတ္) မိနစ္ျဖင့္လည္း ဝယ္ယူအသုံးျပဳႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္းစီအလိုက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ Skype အေကာင့္အသစ္ဖြင့္ျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲသြင္းျခင္း၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲ Update ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ထပ္မံသိရွိလိုပါက ဖုန္း- ၀၉-၅၀၉၁၈၂၀ ႏွင့္ ၀၉-၂၅၀၀၈၀၃၂၄ တို႔တြင္ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ရဲထြဋ္ဝင္း

Internet Journal