ဧရာ၀တီျမစ္ထိန္းသိမ္းေရး ကမၻာ့ဘဏ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကူညီရန္ စီစဥ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 02:01:00 PM
ကမၻာ့ဘဏ္က ဧရာ၀တီျမစ္ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ အကူ အညီေပးရန္ အစိုးရတာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေန ေၾကာင္း သတင္းရရိွသည္။

ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေရ ေၾကာင္းပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑၊ ႏုန္း ပို႔ခ်မႈအေျခအေန၊  ဆည္ေျမာင္း မ်ားတြင္ စုိက္ပ်ိဳးေရ ရရိွမႈအေျခ အေနႏွင့္ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ ေလွ်ာက္ မုိးေလ၀သစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ သုေတသနျပဳလုပ္ ရန္ စသည္တို႔အတြက္ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္က အကူအညီ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒုတိယသမၼတ ဦးေဆာင္ၿပီး ပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ေရပညာရွင္တုိ႔ ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္မ်ားက ေမလ ၁၀ ရက္တြင္ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းၾကသည္။

စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ အဆိုပါေကာ္မတီက ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းေနစဥ္အတြင္း ကမၻာ့ဘဏ္က ေရးဆဲြထားသည့္ စီမံကိန္းပ႐ုိပုိဆယ္တြင္ ဧရာ၀ တီျမစ္ေရေ၀ေရလဲေဒသႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ပညာရွင္မ်ားအၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

‘‘သူတုိ႔က ႏိုင္ငံတကာျမစ္ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျမစ္ ေမခနဲ႔ မလိခကုိ တ႐ုတ္အမည္ ဒါရင္း- ဂ်ီယမ္ကုိ သံုးႏႈန္းထားတယ္။ ဒီ ျမစ္ဟာ တ႐ုတ္ကစသလုိလို လုပ္ထားတယ္။ လံုး၀လက္မခံပါဘူး။ ကမၻာ့ဘဏ္က ဘာသေဘာနဲ႔ ပ႐ုိပိုဆယ္မွာေရးတာလဲ။ ဖ်က္ ေပးပါလို႔ ေျပာထားတယ္။ မဖ်က္ ေပးဘူးဆိုရင္ သူကူညီတဲ့ သန္း ၁၀၀ ကိစၥကုိ လံုး၀ကန္႔ကြက္ပါ တယ္’’ ဟု အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ခဲ့သူ အမ်ိဳးသား အဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မ တီအဖဲြ႕၀င္ ဦးအုန္းက ေျပာၾကားသည္။

အကူအညီတာ၀န္ယူလက္ ခံမည့္အဖဲြ႕က ယင္းကိစၥကို သတိျပဳသင့္ေၾကာင္း၊ ကမၻာက ထုိသုိ႔ လက္ခံပါက ျမန္မာဧရာ၀တီျမစ္ သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံ သည္ဟု လက္ခံသည့္ သေဘာ ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမစ္နာမည္ မေျပာင္းလဲေပးပါကေထာက္ပံ့မည့္ေငြမ်ားကုိ လက္မခံရန္ ဦး အုန္းက ဆက္လက္တိုက္တြန္း သည္။

‘‘ကမၻာ့ဘဏ္က ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကူညီမွာေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီျမစ္ကုိ တ႐ုတ္ ျမစ္ျဖစ္တယ္လုိ႔ ကမၻာ့ဘဏ္မွာ အဲဒီနာမည္မသံုးႏႈန္းထားပါဘူး’’ ဟု အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ ေကာ္မတီ အႀကံေပး ေဒါက္တာ ခင္နီနီသိန္းကေျပာ ၾကားသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းအရ မည္သည့္စီမံကိန္း လုပ္ေဆာင္သည္ျဖစ္ေစ စီမံကိန္း ၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရသည့္ အ ခ်က္ (၁၀) ခ်က္ရိွသည္။ ယင္းအခ်က္ (၁၀) ခ်က္တြင္ ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္း၊ လူမႈပတ္ ၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈစစ္တမ္းအပါ အ၀င္ နယ္နိမိတ္ဆက္စပ္မႈအရ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္အခ်က္ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရသည္လည္း ရိွသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ ျပင္ဆင္ ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္အေန ျဖင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္း၊ ပညာရွင္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာမွ တာ၀န္ရိွသူမ်ား၊ အလွဴရွင္မ်ားႏွင့္ ေမလ ၁၆ ႏွင့္ ၁၉ ရက္မ်ားတြင္ မႏၲ ေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေတြ႕ ဆံုမည္ဟု သတင္းရရိွသည္။

7day daily