က်မ စိန္ေခၚလိုုက္ခ်င္ပါတယ္ - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ (ရုပ္သံ)

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 06:09:00 PM


အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးဆိုုင္ရာ မအူပင္ လူထုဆႏၵေကာက္ယူပြဲမွာ ေမလ ၁၀ရက္ေန႔က ေျပာၾကားသြားတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္။


ရိုုက္ကူး - ယမင္းဦး၊ မ်ဳိးမင္းဦး
တည္းျဖတ္ - ျပည့္စုုံ
DVB TV News