သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၃၃/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၀၂ အမႈမွ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသူအား ကူညီသတင္း ေပးႏုိင္ပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 09:01:00 AM
ရန္ကုန္၊ ေမ ၁၀

၂၆.၄.၂၀၁၄ ရက္ေန႔ ၁၉၄၀ အခ်ိန္တြင္ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေန ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိး၏ညီျဖစ္သူ စုိးမင္းေအာင္၊ (၃၄)ႏွစ္၊ မြတ္ဆလင္/
အစၥလာမ္၊ (ဘ)ဦးေအာင္ျမင့္၊ (င/ခ)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္
ေနသူသည္ ရဲေဇာ္ဦး၊(၂၆)ႏွစ္၊ (ဘ)ဦးေအာင္ထြန္း၊ (င/က)ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူႏွင့္ သု၀ဏၰ၊(င/က)ရပ္ကြက္၊ ပဲေၾကာ္တန္း
လမ္း၌ေတြ႕ဆံုစဥ္ ရဲေဇာ္ဦးမွ ၎၏ဇနီးႏွင့္ စုိးမင္းေအာင္တုိ႔ ယခင္ကခ်စ္ႀကိဳက္ခဲ့ၾကသည္ကုိ သ၀န္တုိစိတ္ျဖင့္မေက်မနပ္ျဖစ္ကာ ဓါးျဖင့္ထုိးခဲ့၍ ၀ဲရင္အံုႏွင့္ ၀ဲခ်ဳိင္းေအာက္တုိ႔တြင္ ထုိးသြင္းဒဏ္ရာမ်ား
ရရွိၿပီး ေသဆံုးခဲ့သျဖင့္ သု၀ဏၰနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၁၃၃/၂၀၁၄၊
ျပစ္မႈပုဒ္မ-၃၀၂ ျဖင့္အမႈဖြင့္ကာ တရားခံဖမ္းဆီးရမိေရး စံုစမ္း
ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

အမႈမွျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ ရဲေဇာ္ဦး၊ (၂၆)ႏွစ္၊ ကားအမုိးကူရွင္လုပ္ငန္း၊ မြတ္ဆလင္/အစၥလာမ္၊ ၁၂/သလန (ႏုိင္)၁၂၀၆၆၄၊ (ဘ)ဦးေအာင္ထြန္း၊ အမွတ္(၁၅/၁၃၇၂)၊ သာယာကုန္း(၂)လမ္း၊ (င/က)ရပ္ကြက္၊ သု၀ဏၰ၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ေနသူမွာ အခင္းျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ထြက္ေျပး
တိမ္းေရွာင္ေနသျဖင့္ ၎အားဖမ္းဆီးရမိ ႏိုင္ေရးအတြက္ မိဘျပည္သူ
မ်ားမွလည္း ၎ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာေတြ႕ျမင္ၾကားသိရပါက
ေအာက္ေဖၚျပပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ကူညီသတင္းေပးႏိုင္ပါရန္
ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္-

၀၁-၂၃၀၀၇၄၇ (ကြပ္ကဲမႈခန္းမ) ၊
၀၉-၅၂၄၀၁၁၂ (ရဲမွဴး-ဦးစီး) ၊
၀၉-၈၆၀၂၃၆၃(ရဲမွဴး-မႈခင္း)၊
၀၁-၂၀၁၇၆၁ (အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး)၊
၀၁-၅၆၂၄၃၆ (သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုး)၊
၀၁-၅၆၂၅၈၈ (သု၀ဏၰရဲစခန္း)။

Yangon Police