မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေသာ အၾကမ္းဖက္မႈ ပိုဆုိးရြာလာပါက ျမန္မာလုပ္သားတင္ပို႔မႈရပ္ဆိုင္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/09/2013 12:46:00 AM

ရန္ကုန္-ဇြန္၈
မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲံ့ေသာ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားယခုထက္
ပိုမိုဆိုးရြားလာပါက ျမန္မာအလုပ္သမားေစလႊတ္မႈအား
ရပ္ဆုိင္းသြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးမင္းလႈိင္ကေျပာသည္။
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအား မေလးရွားရဲတပ္ဖြဲ႕မွ စီမံခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီးလ်က္ရွိသည့္အျပင္၊
ျမန္မာႏိုင္ငံသားအခိ်ဳ့အား လူတခ်ိဳ့က သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမားတခိ်ဳ့မွာ တိမ္းေရွာင္ေနရေၾကာင္း၊
ယခုထက္ အေျခအေနမ်ား ပိုမိုဆုိးရြားလာပါက ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္မွ
့မေလးသို႔အလုပ္သမားတင္ပို႔မႈအားလံုးဝ ရပ္ဆုိင္းသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ၄င္းကေျပာသည္။
ေအဂ်င္စီအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ လက္ရွိတြင္မေလးသို႔ လုပ္သားေစလႊတ္မႈအား ယာယီရပ္ဆုိင္းထားလိုက္ၿပီး
မေလးရွား ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား၏ အေျခအေနကို သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္ခံရမႈေၾကာင့္
ေဆး႐ံုတက္ေဆးဝါးကုသမႈခံေနရသူမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ႏုိင္ေရးအတြက္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္မွ
အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးအားမေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေစလႊတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါ အသင္းခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရမေလးရွားႏုိင္ငံ၌ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနေသာ
ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားဦးေရ (တရာဝင္သြားေရာက္သူ)မွာ
ႏွစ္သိန္းခန္႔ႏွင့္ မေလးရွားသို႔ေစလႊတ္သည့္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီေပါင္း ၁၆၂ ခုရွိသည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။
သူရထြန္း

Popular Myanmar News Journal