စြန္႔ပစ္ စားႀကြင္းစားက်န္မ်ားေၾကာင္႔လည္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/16/2013 12:08:00 AM


လူတို႔ စြန္႔ပစ္ေသာ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားမွာ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာေစမႈႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းေစသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးပညာရွင္တို႔က ဆိုသည္။

 “လူေတြ စြန္႔ပစ္တဲ့ အမိႈက္ထဲမွာ အဆိုးဆံုးက စားၾကြင္းစားက်န္ျဖစ္ေနတယ္၊ လူေတြက တစ္ဦးခ်င္းအေနနဲ႔ အစားအစာကို စြန္႔ပစ္ေနတာဟာ ကမၻာရဲ႕ စြမ္းအင္ကို ျဖဳန္းတီးပစ္ေနတာတဲ့တူတယ္၊ အဲဒီက ရတဲ့ရလာဒ္ ကလည္း အလြန္ပဲ ဆိုးရြားပါတယ္ ”ဟု Myanmar Environmental Working Group မွ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳက ေျပာသည္။

ထို စားႀကြင္းစားက်န္ အစားအေသာက္မ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳရရန္အတြက္ လူတုိင္းလူတုိင္း အမူအက်င့္မ်ားကို ပါျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း ၊ စားသံုးသူမ်ားသာမက ထုတ္ပိုးသူ ၊ စုိက္ပ်ိဳးသူ ၊ ခ်က္ျပဳတ္သူ အစာထုတ္ လုပ္သူမ်ား မွာလည္း အဆင့္တုိင္း၌ ဂရုတစုိက္ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

စြန္႔ပစ္အစားအစာမ်ားမွ ထြက္ရွိသည္႔ ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင္႔ ကမၻာႀကီးကို ပူေႏြးေစမႈေတြျဖစ္ေစသလို ပတ္၀န္းက်င္ ေရ၊ ေျမႏွင့္ ေလထုကိုလည္း ညစ္ညမ္းေစႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကမၻာပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႕ေဆာင္ပုဒ္ကို အစားအစာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆာင္ပုဒ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

အဆုိပါ စြန္႔ပစ္လိုက္သည့္အမိႈက္မ်ား၏ တန္ဖိုးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ခုႏွစ္ေသာင္း ခန္႔ ရွိေၾကာင္း ၊ ထိုပမာဏမွာ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးသည့္ လူေပါင္း ၇ သန္းေက်ာ္ကို အစာအစားမ်ား ေပးကမ္းႏုိင္သည့္ ပမာဏ ျဖစ္ေၾကာင္း ကမၻာက်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမွသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လက္ရွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ရာသီဥတုႏွင့္ အနာဂတ္ျဖစ္ေပၚမည့္ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို ေဒါက္တာ ဦးထြန္းလြင္ ႏွင့္  ပါေမာကၡ ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳတုိ႔ က ဇြန္လ(၁၂)ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၌ ေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္မခ