ႏိုင္ငံအခြန္ေငြ(၁၉၅)သိန္းေပ်ာက္ဆံုးျခင္းအတြက္ အခြန္ဦးစီးမွဴးအားႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ တတိယအၾကိမ္တိုင္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/10/2013 01:10:00 PM


ကခ်င္ျပည္နယ္၊ဗန္းေမာ္ခ႐ုိင္ သည္တ႐ုတ္ျပည္သို႔တရား၀င္- ၀င္ေပါက္၊ထြက္ေပါက္မ်ားရွိသလုိ တရားမ၀င္လမ္းေၾကာင္းမ်ားစြာ ရွိသည့္စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တခုျဖစ္ သည္။စီးပြားေရးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ အလ်ာက္၊စီးပြားေရးသမားအမ်ားစု သည္႐ုံးျပင္ကႏၷား၊အစုိးရဌာနမ်ား သို႔မသြားခ်င္ၾက။မပါတ္သက္ခ်င္ ၾကပါ။မလႊဲမရွာင္သာလို႔ပါတ္ သက္ရရင္ေတာင္ၾကားခံလူ၊ပြဲစား မ်ားသုံးၿပီးေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိၾက သည္။အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ေငြကုန္ခံ၊ အလုပ္ပ်က္ခံကာသြားၿပီးစကားမ ေျပာခ်င္ၾက။ထုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ လဲမည္သည့္ကိစၥႀကီးငယ္မဆုိ ေငြလမ္းခင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိ ၾကတာမို႕လာဒ္ေပးလာဒ္ယူအက်င့္ ပ်က္ျခစားမႈႀကီးမ်ားဗန္းေမာ္တြင္ လြတ္လပ္စြာရွင္သန္ႀကီးထြားေနရ ျခင္းျဖစ္သည္။မိ႐ုိးဖလာ၊လုပ္႐ုိး လုပ္စဥ္တခုဟုေျပာရေလာက္ေအာင္ ဂဠန္စီး၊ျခေသၤ့စီး၊ဆင္စီးၿပီးအဟန္႕ အတားမွန္သမွ်ကိုေက်ာ္ျဖတ္နင္းေခ်  သြားၾကသည္ခ်ည္း။
လူကုိခင္ရင္မူကိုျပင္သည္။ လူကုိမုန္းလုိ႕မူကုိသုံးသည္ဟုၿခံဳေျပာ ႏုိင္သည့္ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားစြာရွိခဲ့ ဖူးပါသည္။အမွန္တကယ္သည္းခံ ျခင္းတရားအလြန္ထားရွိႏုိင္တဲ့ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။အမွန္တရားကုိမေျပာရဲ မတိုင္ရဲေလာက္ေအာင္အေၾကာက္ တရားကလဲႀကီးစုိးခဲ့တာကုိး။
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊အစုိးရဌာနတုိင္း တြင္ထူးျခားျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္ေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိခဲ့သည့္အနက္ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ဟုိးေလးတေက်ာ္ျဖစ္ ခဲ့ေသာေဒသခံမ်ားစိတ္အရမ္း ၀င္စားလ်က္ရွိေနၾကေသာျဖစ္ရပ္ တခုကုိတင္ျပပါမည္။တစ္ႏွစ္နီးပါး အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္ခဲ့ေပမဲ့ယေန႕ ထိတုိင္မေျဖရွင္းေပးသည့္အတြက္ ကာယကံရွင္မွႏုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ထံ၁.၇.၂၀၁၃ေန႕က E.mail ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊စာတုိက္မွတ္ပုံတင္ စာအမွတ္(၆၀)ျဖင့္လည္းေကာင္း တတိယအႀကိမ္ေျမာက္တုိင္ၾကား စာေပးပုိ႕လုိက္ေၾကာင္းသိရသည္။
ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕၊သာစည္ရပ္ကြက္ အကြက္အမွတ္၃၀၊ဦးပိုင္အမွတ္ ၂/က၊အိမ္အမွတ္သစ/၂၇ကိုပိုင္ရွင္ ျဖစ္သူဦးညီညီေဖတင္(၉/မရမ (ႏုိင္)၀၆၃၂၃၄)မွဦးေတဇ၏ ““အာရွစိမ္းလန္းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ သို႕၁၀.၈.၂၀၁၁ေန႕ကက်ပ္သိန္း (၅၀၀၀)ျဖင့္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာမွဇာတ္လမ္း စခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုသို႕ေရာင္းခ်မႈအတြက္ အျမတ္ေငြကုိအျမတ္ခြန္၁၀ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးေဆာင္ရမည္ဟုအခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴးဦးသိန္းေဇာ္ဦးကေျပာၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေထြ/အုပ္၊စီမံကိန္း႐ုံး၊အခြန္ ဦးစီး၊စည္ပင္သာယာေရး၊ရဲႏွင့္ ေျမစာရင္းဌာနတုိ႔ပါ၀င္ေသာကာလ တန္ဖိုးစိစစ္သတ္မွတ္ေရးအဖြဲ႕မွ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ေၾကာင္းသိရ သည္။
ထိုေနာက္အျမတ္ခြန္ဌာန ဦးစီးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္ဦးမွက်ပ္သိန္း ေလးရာေပးေဆာင္ခုိုင္းသျဖင့္ ၁၂.၈.၂၀၁၁ေန႔တြင္ျမန္မာ့စီးပြား ေရးဘဏ္သို႔ေငြစာရင္းအမွတ္ MD.000154 ေငြသြင္းခ်လံအမွတ္ (၆)ျဖင့္ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀၀)ကုိေပး သြင္းခဲ့ၿပီး၊က်န္ေငြသိန္း(၂၀၀)ေပး ကိုအခြန္ဦးစီးမွဴးထံသို႔သာလာေရာက္ ေပးရန္ေျပာသျဖင့္၁၀.၈၀၂၀၁၁ ေန႔တြင္က်ပ္သိန္း(၁၀၀)၊၉.၉.၂၀၁၁ ေန႕တြင္က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ကုိသက္ေသ တစ္ဦးႏွင့္အတူသြားေပးခဲ့ေၾကာင္း ရာျဖတ္သတ္မွတ္မႈအေပၚ၊အၾကမ္း မ်ဥ္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ကာလတန္ ေၾကးအတုိင္းမတြက္ပဲယခင္ေစ်း ျဖင့္ေလွ်ာ့တြက္ထားေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္းျပည္သူကုိဆႏၵေတာင္းခံ လႊာေပးပုိ႕ျခင္းလုံး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးညီညီေဖတင္က Hot News  ဂ်ာနယ္သို႕ေျပာသည္။
ထုိသို႔သတ္မွတ္သည့္ႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္ေငြကုိတာ၀န္ေက်ေပးေဆာင္ ခဲ့ေပမဲ့(၂၈.၉.၂၀၁၁)ေန႕တရား၀င္ အခြန္သြင္းေငြ(ေငြျဖဴစာရြက္)တြင္ က်ပ္(သိန္းေလးရာ)ဟုေဖၚျပမ ထားပဲက်ပ္သိန္း(ႏွစ္ရာ့ငါး)ဟုသာ ေဖၚျပထားပါသည္။ေငြစာရင္း အမွတ္ MD.000154 ခ်လံအမွတ္ ၁၇ျဖင့္၊ေငြငါးသိန္းက်ပ္ကုိသာ၎ တုိ႔ကေပးသြင္းထားေၾကာင္းေတြ႕ ရပါသည္။က်ပ္(၁၉၅)သိန္း(က်ပ္ တစ္ရာ့ကုိးဆယ့္ငါးသိန္း)ကြာဟ စာရင္းေပ်ာက္ေနသည့္အတြက္ ၁၉.၉.၂၀၁၂ေန႔တြင္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံ၊တုိင္ၾကားစာေပးပုိ႕ ခဲ့ၿပီး၊ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ဘ႑ေရး ႏွင့္အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ဥကၠဌ၊တရား ဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း မႈေကာ္မတီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္ အစုိးရအဖြဲ႕၊အုပ္ခ်ဳပ္ေရးခ႐ုိင္ေထြ/ အုပ္တာ၀န္ခံစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးဦးစီး ဌာန(ဗန္းေမာ္)တုိ႕ထံမိတၳဴမ်ားေပး ပုိ႕ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
လက္ရွိအခြန္ဦးစီးမွဴးဦးေစာေဆြ ဒုဦးစီးမွဴးေဒၚစန္းစန္း၀င္းမွံနေလနည ေသာက္ေရသန္႕ပုိင္ရွင္ဦးထြန္းထြန္း ႏွစ္ကုိတီးကုိၾကားခံဆက္သြယ္ခိုင္း ၿပီး(၉.၁၀.၂၀၁၂)ေန႕နံနက္(၁၀း၃၀) နာရီကအလြတ္သေဘာလာေရာက္ ၫိွႏႈိင္းပါသည္။ထုိသို႔လာေရာက္ ၫိွႏႈိင္းျခင္းသည္သမၼတထံတုိင္ၾကား စာေၾကာင့္ဟုထင္ရေၾကာင္း၊ထုိ႕ေနာက္ တဖန္(၁၂.၁၀.၂၀၁၂)ေန႕တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးေက်ာ္မင္း အထက္တန္းျပဆရာမေဟာင္း ေဒၚမင္းမင္းေအးတုိ႕ကိုဒုတိယ အႀကိမ္ေစလႊတ္ၿပီး““တုိင္ၾကားစာကုိ ျပန္႐ုတ္ေပးပါ၊ေငြက်ပ္(၁၉၅)သိန္း ကုိခ်က္ျခင္းျပန္ေပးပါမည္””ဟုညိွႏႈိင္း ေျပာဆုိခိုင္းျပန္ရာကာယကံရွင္ ဦးညီညီေဖတင္မွလုံး၀လက္မခံခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခင္အခြန္ဦးစီးမွဴးဦးသိန္း ေဇာ္ဦး၏အခြန္ေငြအလႊဲသုံးစားလုပ္ မႈအားေဖၚထုတ္၊စစ္ေဆး၊အေရးယူ ေပးပါရန္တုိင္ၾကားစာေၾကာင့္ သက္ဆုိင္ရာဌာနမွစုံစမ္းစစ္ေဆး ေရးအဖြဲ႕၊ဖြဲ႕ၿပီး(၁၆.၁၀.၂၀၁၂) ေန႕တြင္စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။ ထူးဆန္းတာက၎အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ““ပြဲစားပုံစံ၊တိုးတုိးတိတ္တိတ္လာ ေရာက္ေတာင္းပန္ညွိႏႈိင္းခဲ့ဖူးသည့္ လက္ရွိအခြန္ဦးစီးမွဴးဦးေစာေဆြ ႏွင့္ဒု-ဦးစီးမွဴးေဒၚစန္းစန္း၀င္း တုိ႕ျဖစ္ေနသည္ဟုဆုိသည္။ထုိသို႕ စစ္ေဆးေမးျမန္းခဲ့ၿပီးတစ္လေက်ာ္ ၾကာသည့္တုိင္ထူးျခားမႈမရွိသည့္ အတြက္သမၼတႀကီးထံဒုတိယအႀကိမ္ တုိင္ၾကားစာကုိ(၂၃.၁၁.၂၀၁၂) ေန႕ကေပးပုိ႕ခဲ့ျပန္ပါသည္။
ယေန႔ဆုိလွ်င္စစ္ေဆးေမးျမန္း သြားခဲ့သည္မွာတစ္ႏွစ္နီးပါးၾကာ ခဲ့ေပမဲ့မည္သုိ႕မည္ပုံအေရးယူေဆာင္ ရြက္ထားသည္မသိရသည့္အတြက္  (ယခင္)အခြန္ဦးစီးမွဴးဦးသိန္းေဇာ္ဦး အားအေရးယူေပးပါရန္ႏွင့္နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးေငြ၊ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ားျပန္ လည္ေပးအပ္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံယုံၾကည္ အားကုိးစြာျဖင့္(၁.၇.၂၀၁၃)ေန႕ ကတတိယအႀကိမ္ေျမာက္တင္ျပ တုိင္ၾကားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
အဆုိပါဌာန၀န္ထမ္းတခ်ဳိ႕ သည္ေတာင္းခံသည့္ေငြေၾကးကုိ ႏႈတ္မွဖြင့္မေျပာပဲဂဏန္းေပါင္းစက္ ႏိွပ္ျပ၍ဒီေလာက္ေပးရမယ္ဟု ေတာင္းေလ့ရွိေၾကာင္း၊၀န္ထမ္းအခ်င္း ခ်င္းႏွင့္ေဘးလူေတြမသိေစလုိသည့္ သေဘာ၊ကုိယ္ရကိုယ္ယူလုပ္စား ေနၾကသည္(သုိ႕)ခြဲေ၀ယူၾကသည္ ဟုယူဆေၾကာင္း၊ကုိယ္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ ဖူးသည့္အမည္မေဖၚလုိသူလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးကလဲေျပာသည္။““မည္ သူ႔ကုိမွထိခုိက္နစ္နာေစလုိစိတ္မရွိ ဘူး၊ကၽြန္ေတာ္ကကၽြန္ေတာ္႔နစ္နာ ဆုံး႐ႈံးမႈကုိသာတင္ျပေတာင္းဆုိ တာပါ၊ဒီလိုေတာင္းဆုိတာေၾကာင့္ အခြန္ဌာန၀န္ထမ္းႏွင့္အဆင္ေျပ ေအာင္ေပါင္းၿပီး၊ႏုိင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းရမဲ့အခြန္ေငြေလ်ာ့နည္း သက္သာေအာင္၊ကင္းလႊတ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြကေတာ့ ႀကိဳက္ခ်င္မွႀကိဳက္မယ္””ဟုဦးညီညီ ေဖတင္ကဆက္ေျပာသည္။
တံဆိပ္ေခါင္းတသိန္းခြဲဖိုး၀ယ္ ရင္၊တံဆိပ္ေခါင္းသြားထုတ္ရတဲ့ ခရီးစရိတ္တေသာင္းခြဲအပုိေပးရန္ အမ်ဳိးသမီး၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ ကဂဏန္းပါင္းစက္ႏွိပ္ျပၿပီးေတာင္း တယ္၊တေသာင္းခြဲမပါဘူး၊၉၀၀၀ ဘဲပါတယ္လုိ႔ေျပာေတာ့““ငါ့ဆီက ေခ်းၿပီးေပးခဲ့၊ေနာက္ရက္မွျပန္လာ ဆပ္ေပါ့””ဟုကူညီေပးသေယာင္ ေျပာၿပီးေတာင္းတယ္၊““ဒီလုိေပးရ သလား၊တျခား႐ုံးေတြေမးၾကည့္ အုံးမယ္””ဆုိၿပီးမိတ္ေဆြထံဖုန္းဆက္ တယ္။““စုံစမ္းမေနနဲ႕၊မေပးခ်င္ရင္ ျမန္႔မာစီးပြားေရးဘဏ္မွာကုိယ္တုိင္ ေငြသြားသြင္းၿပီးေငြသြင္းခ်လံျပန္ ယူလာခဲ့””လုိ႕ေျပာၿပီးစာေရးမတစ္ ေယာက္ကုိဘဏ္သြင္းပုံစံေရးေျဖည့္ ခိုင္းတယ္၊ေရးၿပီးေတာ့သူ႕႐ုံးခန္း မွာလက္မွတ္ထုိးဖုိ႕ေခၚၿပီးနင့္အေဖ နင့္အေမေတြနဲ႕လဲခင္ေနတာမို႕၊ သြားမသြင္းပါနဲ႕ေတာ့၊ဒီမွာပဲေပးထား ခဲ့””လို႕ေျပာတယ္။ကၽြန္မလဲမရ ရတဲ့နည္းန႔ဲေငြေတာင္းယူတာကုိ အံ့ၾသစြာန႕ဲတံဆိပ္ေခါင္းဖုိး(၁၅၀၀၀၀) အတိအက်ထားခဲ့တယ္။႐ုံးထဲမွာ  အခုလုိေတာင္းတာကုိေၾကာက္ လို႔၊အေျပာေကာင္းတာေၾကာင့္ အားနာလို႔ေပးလိုက္ၾကရသူေတြ အမ်ားႀကီးရွိခဲ့ဖူးတယ္””ဟုလြန္ခဲ့တဲ့ အပတ္ကအခြန္တံဆိပ္ေခါင္း (၁၅၀၀၀၀)ဖိုးသြား၀ယ္ခဲ့သူအမ်ဳိး သမီးတစ္ဦးကေျပာသည္။
ဗန္းေမာ္ရွိဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္း အခ်ဳိ႕သည္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ သိရွိလိုသည္ကုိသြားေရာက္ၿပီး ေမးျမန္းျခင္း၊ႏုိက္ႏိုက္ခၽြတ္ခၽြတ္ စုံစမ္းျခင္းမ်ဳိးလုံး၀လက္မခံ၊မႀကိဳက္ ၾကပါ။တရား႐ုံးေရာက္လာသည့္ တရားခံကုိဆက္ဆံတာမ်ဳိး၊အမႈသည္ ကုိအထင္ေသးအျမင္ေသးၾကည့္ ၿပီးဆက္ဆံတာမ်ဳိးရွိေၾကာင္းသိရ သည္။ၿပီးေတာ့““အေႏွာက္အ ယွက္ေပးသည့္၊၀တၱရားေႏွာက္ေယွက္ သည္””ဟုမဟုတ္မတရားပုံႀကီးခ်ဲ႕ စြတ္စြဲၿပီးအေရးယူမည့္ပုံစံေျခာက္ လွန္႔တတ္သည့္အမူအက်င့္ရွိသူမ်ား လဲေတြ႕ရတာေၾကာင့္၊ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ သားအမ်ားစုသည္လွ်ပ္စစ္မီတာခ ေပးေဆာင္သည့္ကိစၥမ်ဳိးေလးေတာင္ မွကုိယ္တုိင္မသြားခ်င္၊မပါတ္သက္ ခ်င္ၾက၍ၾကားခံလူတစ္ေယာက္ ႏွင့္သာေပးေဆာင္ေစေၾကာင္း ၿမိဳ႕မရပ္မွလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ဗန္းေမာ္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကိုႏုိင္ငံေတာ္သို႕ထမ္း ေဆာင္ရမည့္အခြန္ေငြႏွင့္ပါတ္သက္ ၿပီးပညာေပးရန္အထူးလိုအပ္ေပမဲ့ ပညာေပးျခင္းမ်ဳိးအားနည္းသည့္ အတြက္ဗဟုသုတမရွိၾကပါ။ဒါေၾကာင့္လဲအခြန္၀န္ထမ္းမ်ားေျပာ သမွ်၊တျခားလူမသိေအာင္ဂဏန္း ေပါင္းစက္ျဖင့္ႏွိပ္ျပၿပီးေတာင္းသမွ် ေစ်းဆစ္၍ေပးေနရေၾကာင္းၿမိဳ႕ခံ  အခြန္ထမ္းလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ရင္ဖြင့္သည္
စကားနည္းရန္စဲေနတတ္ၾက ၿပီး၊ေတာ္႐ုံတန္႐ုံတုိင္ၾကားျခင္း၊ ေျပာဆုိျခင္းမ်ဳိးမရွိ၊ၿပီးရင္ၿပီးေရာခြင့္ လႊတ္သည္းခံေလ့ရွိသည့္ေဒသခံ ေတြမွာမတရားမွႈေျမာက္မ်ားစြာ ႀကံဳရေပမဲ့၊ယခုကာယကံရွင္ဦးညီ ညီေဖတင္မွာေတာ့နစ္နာဆုံး႐ႈံးေန ရတာထက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမေတာ္ မတရားလုပ္မႈမ်ားလုံး၀ပေပ်ာက္သြား ေအာင္ဆႏၵရွိတာေၾကာင့္၎မခံ မရပ္ႏုိင္လြန္းတာေၾကာင့္ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတႀကီးထံတတိယအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္ၾကားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊အလား တူလူမသိ၊သူမသိဘဲႏုိင္ငံအခြန္ေငြ မ်ားနစ္နာဆုံး႐ႈံးေနရေၾကာင္း၊ယခု အမႈကုိေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနသည့္ ကုိယ္ေတြ႕ခံစားရတာကုိတိုင္ၾကား  စာေပးပုိ႔လိုသူမင္းကုန္းရပ္ကြက္မွ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာသည္။
၄.၇.၂၀၁၃ေန႔အခြန္ဦးစီး ဌာနသို႔သြားေရာက္ေမးျမန္းစုံစမ္း ရာ““မိမိတို႕ဌာနအေနျဖင့္စစ္ေဆး ေမးျမန္းေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကိုအထက္ သို႔ျပန္လည္တင္ျပထားပါတယ္”” ဟုဦးစီးမွဴးဦးေစာေဆြကျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္အေျပာင္း လဲႀကီးေျပာင္းလဲေနေပမဲ့ေအာက္ ေျခပုိင္းတြင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား အားနည္းေနေသးေၾကာင္းသိရွိ ရၿပီး၊ယခုျဖစ္စဥ္ကိုေဒသခံျပည္သူ မ်ား၊အထူးစိတ္၀င္စားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေလ့လာစုံစမ္းသိရွိရပါသည္။

ဦးဦးၿငိမ္း(ဗန္းေမာ္)
Hotnewsweekly