ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ရန္ လာေရာက္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/09/2013 09:02:00 AM

ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ပန္းခ်ီ ၊ ပန္းပု ၊ ဓါတ္ပုံ ၊ ေဆာင္းပါးေရးသူမ်ား ပါ၀င္ေသာ ကိုရီးယားအႏုပညာရွင္ (၈) ဦးမွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ဇူလိုင္လ (၉) ရက္ မွ ၾသဂုတ္လ (၂)ရက္ေန႔ အထိ လာေရာက္လည္ပတ္မည္ဟု သိရသည္။

ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ ၊ မႏၱေလး ၊ ပုဂံ ၊ ေညာင္ဦးေဒသမ်ားသို႔ ေလ့လာေရးခရီး သြားကာ ပန္းခ်ီဆြဲ ၊ ပန္းပုထု ၊ ဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကမည္ျဖစ္သည္။

ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္မ်ားမွာ ျမန္မာျပည္သို႔ ေလ့လာေရးခရီးသြားေရာက္ရာ၌ ေရႊအလင္းတန္း ျမန္မာ အသင္း (ကိုရီးယား) မွ ပံ့ပိုးကူညီေပးရမည့္အခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

ဇူလိုင္(၂၂) ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေလွာ္ကား တပ္ဦးေက်ာင္းရွိ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ စာအုပ္ ၊ ခဲတံ ၊ အက်ီ ၊ ပန္းခ်ီဆြဲသည့္ ကိရိယာမ်ား ၊ ကစားစရာပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ကိုရီယား အႏုပညာရွင္မ်ားမွ လွဴဒါန္း သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဇူလိုင္(၂၇) ေန႔တြင္ ေလ့လာေရးခရီးအေတြ႕အၾကဳံမ်ားအား New Zero Art Space တြင္ ပန္းခ်ီ ၊ ပန္းပု ၊ ဓါတ္ပုံမ်ားကို ျပပြဲ တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ က်င္းပမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင္႔ အဆိုပါ ျပပြဲသို႔ ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားမွ သတင္းမ်ား လာေရာက္ ရယူႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါ ေလ့လာေရးခရီးကို ေဂ်ာန္ငန္းေယာင္း ၊ ေဆာဂ်ဴန္ဟို တို႔မွ ဦးေဆာင္ျပီး ကိုရီးယား အႏုပညာရွင္ (၈) ဦးတို႔ လာေရာက္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဖြဲ႔၀င္ (၈)ဦးပါ ျမန္မာျပည္ေလ့လာေရးခရီးလာေရာက္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ   ျမန္မာ-ကိုရီးယား ယဥ္ေက်းမႈ ဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္ေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ေရႊျမစ္မခ