ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လံုၿခံဳေရး ရဲေမ ၁၇ ဦး ပုဂံဇုန္၌ စတင္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/30/2013 06:05:00 PM

၂၀၁၃ - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား ရာသီအတြက္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား တုိးျမႇင့္ ခ်ထား ေပးလ်က္ရွိရာ အမ်ိဳးသမီး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ အင္အား တုိးျမႇင့္လိုက္ ျခင္းျဖင့္ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား မ်ားအား ပုိမုိ လံုၿခံဳ ေစႏုိင္သည္ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ ဧည့္လမ္းညႊန္ အသင္း ၊ ပုဂံဇုန္ မွ သိရသည္။

ယခင္ ပုဂံေဒသ၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လုယက္မႈ အမ်ားစုမွာ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိသာ ဦးတည္သည့္ အတြက္ ယခုကဲ့သုိ႔ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း လံုၿခံဳေရး ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ မ်ားအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ရဲေမအင္အား တုိးျမႇင့္ လုိက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆုိပါ ကမၻာလွည့္ ခရီးသြား အမ်ိဳးသမီး မ်ား၏ လံုၿခံဳမႈ ပုိမုိ ေပးစြမ္း ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကမၻာလွည့္ ခရီးသြားမ်ား လံုၿခံဳေရး အတြက္ ထပ္မံ တုိးခ်ဲ႕ ထားသည့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္ အင္အား ၆၄ ဦးအနက္ ၁၇ ဦးမွာ ရဲေမမ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းတုိ႔မွာ ခရီးသြားမ်ား အဓိက သြားလာႏုိင္မည့္ ေနရာမ်ား ႏွင့္ တန္ခုိးႀကီး ဘုရားမ်ား အနီး၌ အဓိက တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ဟု သိရွိရသည္။

myanmarnewsupdates