တစ္ရက္ ေကာ္ဖီေလးခြက္ေသာက္သူမ်ား အေသေစာနိုင္သျဖင့္ သတိထား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/19/2013 06:35:00 PM


အသက္ ၅၅ႏွစ္ေအာက္ရွိ လူမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ေန႔လၽွင္ ေကာ္ ဖီေလးခြက္၊ ရက္သတၱ တစ္ပတ္ လၽွင္ ေကာ္ဖီ ၂၈ ခြက္ေသာက္ တတ္ပါက ေစာစီးစြာ ေသနိုင္ ေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သုေတသီမ်ား က သတိေပးေျပာၾကားသည္။ အ သက္ ၂ဝမွ ၈ရ ႏွစ္အတြင္းရွိ လူ ၄၃၇၂ရ အား ၎တို႔၏ ေနထိုင္ စားေသာက္မႈဘဝပုံစံကို ေလ့လာ ရာမွေတြ႕ရွိသည္ဟုဆိုသည္။
ကိုယ္ခႏၶာ၏အစာေခ်ဖ်က္ မႈ၊ ႀကီးထြားမႈ၊ စြန႔္ထုတ္မႈစသည္ တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ဇီဝတြင္း ျဖစ္စဥ္အား ေကာ္ဖီအလြန္အကၽြံ ေသာက္မႈမွ ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစနိုင္သည္ဟု အေမရိကန္သု ေတသီမ်ားက ေျပာသည္။
ေကာ္ဖီစြဲေသာသူမ်ား ထို ကဲ့သို႔ျဖစ္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုသုေတသနျပဳခ်က္ သည္ ေကာ္ဖီအသင့္အတင့္ပုံမွန္ ေသာက္ျခင္းသည္ အသက္ရွည္ မႈကိုျဖစ္ေစသည္ဟုဆိုသည့္ တျခား သုေတသနျပဳမႈမ်ားႏွင့္ဆန႔္က်င္ ေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
၁၆ႏွစ္ၾကာေလ့လာမႈတြင္ ေသဆုံးမႈ ၂၅၀ဝကိုမွတ္တမ္းတင္ ခဲ့ရာ ၎တို႔ထဲမွသုံးပုံတစ္ပုံေလ်ာ့ ေလ်ာ့မွ ႏွလုံးႏွင့္ေသြးလႊတ္ေၾကာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ရသည္ ကို ေတြ႕ရသည္ဟုဆိုသည္။ ေကာ္ ဖီမ်ားမ်ားေသာက္သူသည္ ေဆး လိပ္ပိုေသာက္တတ္ၿပီး ႏွလုံးႏွင့္ အဆုတ္မ်ား က်န္းမာေရးအား နည္းသည္ဟု ဆိုသည္။
Yangon Media Group