ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာသင္ဆု ေပးမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/12/2013 06:31:00 PM


ကုိကုိေအာင္ | တနလၤာေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၁၄ နာရီ ၀၄ မိနစ္

ေနာ္ေ၀ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအား ဘြဲ႔လြန္ႏွင့္ ပါရဂူဘြဲ႔မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ဇီ၀သိပၸံဘာသာရပ္မ်ား၊ လူမႈသိပၸံ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းဆိုင္ရာ ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ေဂဟေဗဒဘာ သာရပ္မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားကုိ အျပည့္အ၀ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆည္းပူးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ခံရမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မဟီေဒါတကၠသိုလ္တြင္ ဘြဲ႔လြန္သင္တန္းအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္သင္ၾကား တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ပါရဂူဘြဲ႔အတြက္ သံုးႏွစ္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ပညာသင္ဆု အျပည့္အ၀ ရရွိမည့္အျပင္၊ အကယ္၍ ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္ သုေတသနမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါကလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္းရရွိမည္ ျဖစ္သည္။

ပညာသင္ဆုမ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာတက္ေရာက္ သင္ၾကားတက္ေရာက္ေနေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အစိုးရအမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ NGO မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ပညာသင္ဆုမ်ားအတြက္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာဆည္းပူးမႈ ၿပီးဆံုးပါက ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လာၿပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၀က္ဘ္ဆုိဒ္တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္သည္။ http:// www.grad.mahidol/ac/th/grad/evaluation/sch/home.php?main_index=general.php

Mizzima - News in Burmese