ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ရင္လတ္အား ထိုင္းဆႏၵျပသူမ်ား ေထာက္ခံ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 5/11/2014 06:51:00 PMထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕လမ္းမ်ားေပၚထြက္ ဆႏၵျပသူမ်ားက မၾကာမီက ျဖဳတ္ခ်လုိက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရွင္နာဝပ္ထရာအား ေထာက္ခံဆႏၵျပခဲ့သည္။ ေမ ၁ဝရက္က ရွပ္နီဟုလူသိမ်ားေသာ အဆုိပါဆႏၵျပသူမ်ားက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား ျဖဳတ္ခ်ရန္ဆႏၵျပေနေသာ အတုိက္အခံမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မိမိတုိ႔အေနျဖင့္ လက္ရွိအစုိးရကုိ ကာကြယ္ေပးရန္လုိအပ္၍ စု႐ုံးလာေရာက္ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားက ေျပာသည္။ ေမ ၇ ရက္က ထုိင္းဖြဲ႕စည္းပုံဆုိင္ရာခုံ႐ုံးက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္အား အာဏာအလြဲသုံးစားမႈျဖင့္ ရာထူးမွဖယ္ရွားလုိက္သည္။ အာဏာရပါတီက ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး နီဝပ္တန္ေရာင္းဘြန္ဆြန္ပုိင္ဆန္အား ယာယီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားသည္။ ထုိေန႔က ရင္လတ္၏ ဝန္ႀကီးကုိးဦးကုိလည္း ရာထူးမွဖယ္ရွားလုိက္သည္။Credit: ဘီဘီစီ