ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအား ျပည္သူ႔ သေဘာ ဆႏၵအတိုင္း ျပင္ဆင္ သင့္ေၾကာင္း နိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ညြန႔္ေျပာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/30/2013 06:52:00 PM


ရည္မြန္ ၊ ေဟမာန္
ရန္ကုန္ ၊ နိုဝင္ဘာ ၂၉ ။ ။ ဒီမိုက ေရစီစနစ္ အားေကာင္း ရန္ ေဖာ္ ေဆာင္ ရာတြင္ ျမန္မာ့ဓေလ့၊ လူမ်ိဳး၊ စရိုက္ႏွင့္ ဆီေလ်ာ္သည့္ ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္း အတိုင္း သြားရန္ လိုအပ္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ျပည္သူ႔သေဘာဆႏၵအတိုင္း သာ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း နိုင္ငံ ေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးခင္ ညြန႔္က ရန္ကုန္တိုင္းမ္သတင္းစာ ၏ေမးျမန္းမႈအေပၚ ေျဖၾကားခဲ့ သည္။

''ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေျပာင္း လဲတဲ့ေနရာမွာ အေမရိကန္ပုံစံ မ်ိဳးလဲယူလို႔ မရဘူး။ အဂၤလိပ္ပုံ စံမ်ိဳးလဲယူလို႔မရဘူး။ အီးယူပုံစံ မ်ိဳးလဲယူလို႔ မရဘူး။ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲ့ဓေလ့စရိုက္၊ လူမ်ိဳးနဲ႔ ဆီေလ်ာ္ တဲ့ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းနဲ႔ သြားဖို႔ေကာင္းတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဟာ ေခတ္ေနာက္ က်ေနၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ သြားရမယ္''ဟု ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ အသစ္ေရးဆြဲေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားကြဲ လြဲေနမႈမ်ားအေပၚ ဦးခင္ညြန႔္ က''ျပင္ဆင္သင့္တာေတြ ျပင္ ဆင္ရမယ္။ ျပည္သူေတြရဲ့ လိုလား ခ်က္အရ ျပည္သူ႔ဆႏၵအတိုင္း ျပင္ဆင္ သင့္တာေတြ ျပင္ဆင္ ရမယ္''ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Yangon Media Group