ခရီးသြားက႑အတြက္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ Tourism Master Plan မွ အလုပ္အကုိင္ တစ္သန္းခြဲခန္႔ ရရွိမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 11/30/2013 10:08:00 AM




(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္)
လက္ရွိလုပ္ကုိင္မည့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ပင္မစီမံကိန္း (Tourism Master Plan) တြင္ ခရီးသြားက႑အတြက္ အလုပ္အကုိင္တစ္ သန္းခြဲခန္႔ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ထားခ်က္အရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အထိ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကုိင္ရရွိမႈမွာ ၂၉၃၀၀၀ဦးခန္႔သာ ရရွိထားေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိေရးဆြဲ ျပီးစီးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ (Tourism Master Plan) ကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သည့္မွစၿပီး ခုႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ၁၄၉၀၀၀၀ ခန္႔ကုိ ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

"တစ္ႏုိင္ငံလုံးကုိၿခဳံၿပီး လုပ္မယ့္စီမံကိန္းအတြက္ အားလုံးအေကာင္းဆုံး သက္ေရာက္မႈရွိပါမယ္။ အဲဒီမွာ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြအတြက္ ေရးဆြဲၿပီးစီးခဲ့ၿပီး စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနပါၿပီ"ဟု ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလႈိင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ခုနစ္ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေသာ Tourism Master Plan တြင္ ပါ၀င္ေသာ ပေရာဂ်က္ ၃၈ ခုအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္စီမံကိန္းကုိ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာရွဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ႏွင့္ ေနာ္ေ၀အစုိးရတုိ႔မွ ေထာက္ပံ့မည့္ ေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ခန္႕ကုန္က်ေသာ ခုနစ္ႏွစ္ၾကာ စီမံကိန္းအတြက္ လက္ရွိတြင္ေဒၚလာ ၂၁၅ ဒသမ ၆ သန္း ရရွိထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းစီမံကိန္း အဓိကပါ၀င္မည့္ မဟာဗ်ဴဟာ ေျခာက္ခုတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ကမၻာေပၚတြင္ ထင္ရွားေသာ ခရီးသြားေနရာသစ္တစ္ခုအျဖစ္ ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ တုိးတက္လာရန္၊ အဆင့္အတန္း အရည္အေသြးျမင့္ေသာ ခရီးစဥ္ေဒသမ်ား တုိးတက္ေစရန္၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲရန္ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ တုိးတက္ရန္ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အင္အားေတာင့္တင္းရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္း ၿပီးစီးသြားပါက ႏုိင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ားထံမွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ထိ ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Tourism Master Plan တြင္ ဆက္လက္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ခရီးသြားမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဓိကတုိးျမႇင့္မည့္ ေဒသမ်ားမွာ ရန္ကုန္၊ ပုဂံ၊ မႏၲေလး၊ အင္းေလး၊ က်ဳိက္ထီး႐ုိးႏွင့္ ငပလီကမ္းေျခ၊ ေခ်ာင္းသာႏွင့္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခတုိ႔မွာလည္း Tourism Master Plan အရ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈတြင္ ပါ၀င္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ပူတာအုိ၊ ၿမိတ္ကြၽန္းစု၊ နာဂလမ္း၊ နတ္ေမာက္ေတာင္ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္တုိ႔ကုိလည္း အဆင္ေျပသြားရလြယ္သည့္ ေဒသျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း သိရသည္။


Eleven Media Group