စစ္ဝါဒီေတြရဲ႕ အေၾကာက္ဆုံးကေတာ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ညီညြတ္မွာနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစုံ ညီညြတ္မွာပဲ ဆုိတဲ့ ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/24/2013 11:11:00 AM"အခု ဦးဇင္းအဓိက လြမ္းေနတဲ့အခ်က္က ဒီလို ဦးႏုကေတာင္မွ ဦးရာရွစ္နဲ႔ လက္တြဲၿပီးေတာ့ လုပ္ခဲ့တဲ့ ကိစၥ၊ ဦးဇင္းတို႔က်ေတာ့ေရာ ဘာျဖစ္လို႔ အစၥလာမ္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာတြဲၿပီးေတာ့ မလုပ္ႏိုင္ရမွာလဲ၊ လက္တြဲၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ၾကရေအာင္ပါ"

"ဒီစစ္၀ါဒီေတြရဲ႕ အေၾကာက္ဆံုးကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေပါင္းစံုညီညြတ္မွာနဲ႔ ဘာသာေပါင္းစံု ညီညြတ္မွာကိုပါ။ ဘယ္လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ သူတို႔ ေၾကာက္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဒီးေနရာကေန ဦးဇင္းတုိက္တြန္းခ်င္တာကေတာ့ ဒီစစ္အာဏာရွင္ အစိုးရရဲ႕ မႀကိဳက္ဆံုးအလုပ္ကို လုပ္ၾကရေအာင္ပါလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။"

ေရႊ၀ါေရာင္ဆရာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယ