တယ္လီဖုန္းသံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူမ်ားသို႔ သတိေပးႏိႈးေဆာ္ခ်က္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2013 11:57:00 AM

18.6.2013 ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာ