ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာမ်ား အမည္ေရွ႕တြင္ ENGR. ဟု တပ္ဆင္သုံးစြဲနိုင္ေတာ့မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/18/2013 12:12:00 PM

 ေဆးပညာရွင္ မ်ား ေဒါက္တာဟု အမည္ေရွ႕တြင္ တပ္ဆင္သုံးစြဲသကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္ နီယာေကာင္စီ အသိအမွတ္ျပဳ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၏ အမည္ေရွ႕ တြင္  Engr. ဟု တပ္ဆင္သုံးစြဲနိုင္ ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအ သင္းက အစီအစဥ္မ်ားျပဳလုပ္ ေနေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း က ကမကထ ျပဳလုပ္ေရးဆြဲၿပီး မၾကာမီ လႊတ္ေတာ္မ်ား သို႔တင္ျပမည့္ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ ဂ်င္နီယာေကာင္စီ ဥပေဒမူၾကမ္း တြင္ အဆိုပါအခ်က္ကို ထည့္သြင္း ထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အမည္ေရွ႕ထည့္ သြင္းသုံးစြဲျခင္းမ်ားကို  နိုင္ငံတကာ တြင္လည္း က်င့္သုံးေနပါေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း ျပန္ၾကားေရးမွူးဦးကိုကိုက ရန္ ကုန္တိုင္းမ္ သို႔ ေျပာ ၾကားသည္။ ထိုဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္ ပါက ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အင္ဂ်င္ နီယာေလာကအတြက္ မိမိကိုယ္ မိမိထိန္းေက်ာင္းၿပီး အရည္အ ေသြးျမႇင့္ တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပး မည့္ ပထမဆုံးေသာေကာင္စီ တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ အခန္း(၁၄)ခန္းပါ ျမန္မာ နိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီဥပေဒ မူၾကမ္း ကို ေရးဆြဲ ျပဳစုၿပီး ျဖစ္ကာ အသင္းဝင္မ်ား၏ အႀကံဉာဏ္ မ်ားကိုရယူရန္ရွိေၾကာင္းလည္း ျမန္မာနိုင္ငံအင္ဂ်င္နီယာအသင္း မွသိရွိရသည္။

ထိုဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား မွတ္ပုံတင္ အင္ဂ်င္နီယာလက္မွတ္၊ မွတ္ပုံ တင္ အႀကီးတန္းအင္ဂ်င္နီယာ လက္မွတ္၊ မွတ္ပုံတင္အင္ဂ်င္ နီယာပညာရွင္ လက္မွတ္၊ မွတ္ပုံ တင္ကန႔္သတ္အင္ဂ်င္နီယာလက္ မွတ္ စသည္ျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာေကာင္စီက အသိ အမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ားထုတ္ ေပးနိုင္ မည္ ျဖစ္ သည္။

ထို႔အျပင္ ေကာင္စီက အင္ဂ်င္နီယာက်င့္ဝတ္သိကၡာႏွင့္အ ညီ လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ပ်က္ ကြက္မွုမ်ားကို စုံစမ္းျခင္း၊ စစ္ေဆး ျခင္းႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္နိုင္မည္ဟု သိရသည္။

အဆိုပါေကာင္စီ ဥပေဒမူ ၾကမ္းအား အသင္းသားမ်ားအား လုံး ပါဝင္ေဆြးေႏြးနိုင္ရန္ အသင္း သားစုံညီ အထူးအစည္းအေဝး ႀကီးကို ဇြန္ ၂ဝရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လွိုင္တကၠ သိုလ္နယ္ေျမရွိ ျမန္မာနိုင္ငံအင္ ဂ်င္နီယာအသင္း၌ က်င္းပမည္ ျဖစ္ရာ အသင္းသားအားလုံးမ ပ်က္ မကြက္တက္ေရာက္ၾကပါရန္ ျမန္မာနိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ  အသင္း က ႏွိုးေဆာ္ထားသည္။
Yangon media