ရင္လတ္ရွင္နာဝ ပထမဆုံး အမ်ဳိးသမီးကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးျဖစ္လာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/01/2013 01:05:00 PM


ထိုင္းႏိုင္ငံက ကဲဘိနက္ဝန္ၾကီးအဖြဲ႔ အေျပာင္း အလဲမွာ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ရွင္နာဝ Yingluck Shinawatra က ထိုင္းႏိုင္ငံက ရာဇဝင္မွာ ပထမဦးဆံုးေသာ အမ်ဳိးသမီး ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး အျဖစ္ တာဝန္ ခန္႔အပ္ျခင္း ခံရပါတယ္။

ကာကြယ္ေရးဝန္ၾကီး အျဖစ္ ထိုင္းႏိုင္ငံကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ဌါနတြင္း အျမင့္ဆံုး ရာထူးေတြကို ခန္႔အပ္ခြင့္ အာဏာ အျပည့္ကိုလဲ ရရွိတာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရးတပ္ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ သိမ္းပိုက္မွဳေတြ အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေနရာမွာ အဓိက ပါဝင္ခဲ့တဲ့ အျပင္၊ လက္ရွိ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နဲ႔ အကို ေတာ္သူ ဝန္ၾကီး ခ်ဳပ္ေဟာင္း တပ္ဆင္ရွင္နဝကို ျဖဳတ္ခ် ရာမွာလဲ စစ္တပ္ ကဘဲ ဦးစီး ဦးေဆာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ Yingluck Shinawatra က သူ႔ အေနနဲ႔ ထိုင္းစစ္တပ္နဲ႔ ခိုင္မာေတာင့္တင္းတဲ့ ဆက္ဆံေရး ရွိတဲ့ တြက္ ကာကြယ္ေရး ထိပ္တန္း အရာရွိေတြ နဲ႔ ျပႆနာ တက္စရာမရွိ ဘူးလုိ႔ ဆိုပါတယ္။

ၾသဇာအာဏာ ၾကီးမားတဲ့ ထိုင္းကာကြယ္ေရး စစ္တပ္မေတာ္ဟာ ေတာ္ဝင္ဘုရင္ၾကီးကို တရားဝင္အကာအကြယ္ေပးတဲ့ တာဝန္နဲ႔ ေတာ္ဝင္နန္းဆက္ကိုလဲ ကာကြယ္ေထာက္ခံမႈေပးရတဲ့ တာဝန္ ရွိပါတယ္။

ABC Radio Australia