လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္မ်ား မဟုတ္ဘဲ ေျမပိုင္ရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ အေဆာက္အအံု ေဆာက္ပါကလည္း အာမခံ ေငြက်ပ္္ သိန္း ၅၀၀ တင္ရမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/22/2013 12:19:00 PM
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား အေနျဖင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ပါက စည္ပင္သို႔ အာမခံ စေပၚေငြ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ တင္ရေၾကာင္း၊ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားမွ မဟုတ္ဘဲ ေျမဂရန္ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ရင္းႏွီးေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ပါကလည္း စေပၚေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ ပင္ တင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၀ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဆ႒မပံုမွန္ အစည္းအေ၀းတြင္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမေငြ၏ "အထပ္ျမင့္မ်ား ေဆာက္လုပ္ရာ၌ ေျမဂရန္ပိုင္ရွင္က ကိုယ္ပိုင္ေငြရင္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ စေပၚတင္ထားသည့္ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာအား က်ပ္သိန္း ၅၀ ခန္႔ေပး၍ လက္မွတ္ေရးထိုးေစၿပီး ေလွ်ာက္ထားေနရသည္ကို သိပါသလား။ ေျဖေလွ်ာ့မႈ အေနျဖင့္ ပိုင္ရွင္၏ ဂရန္မူရင္းကို စေပၚတင္ေစျခင္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ရွိမရွိ" ေမးျမန္းမႈအေပၚ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က အထက္ပါကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

"ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနရာအႏွံ႔မွာ အထပ္ျမင့္အိမ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေဆာက္ေနတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာက္တဲ့အခါမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသို႔ က်ပ္သိန္း ၅၀၀ တိတိ စေပၚတင္ထားရတဲ့ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္တာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္ကသာ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရွိတယ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ ေျမဂရန္ပိုင္ရွင္ေတြ အေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္မယ့္ ကိစၥေတြ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ လိုင္စင္ရ ကန္ထ႐ိုက္ကို က်ပ္သိန္း ၅၀ ေပါက္ေစ်းေပးၿပီး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေတာ့ ေလွ်ာက္ေနၾကတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္" ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၂) မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမေငြက ေျပာၾကားသည္။

"အခ်ိဳ႕ ဂရန္အမည္ေပါက္ ပိုင္ရွင္မ်ား အေနနဲ႔လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကိုယ္ပိုင္ေငြရင္းျဖင့္ အာမခံေငြက်ပ္ သိန္း ၅၀၀ သြင္း၍ အေဆာက္အအံု ေဆာက္လုပ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကန္ထ႐ိုက္တာ လိုင္စင္ရယူလ်က္ ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမဂရန္ပိုင္ရွင္က ကန္ထ႐ိုက္ တစ္ဦးအား လက္မွတ္ေရးထိုးေစၿပီး ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း မေဆာင္ရြက္လိုပါက ေျမပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမည္ေပါက္ပိုင္ဆိုင္သည့္ အေထာက္အထားမ်ား တင္ျပၿပီး အာမခံေၾကး က်ပ္သိန္း ၅၀၀ ေပးသြင္းလ်က္ ကိုယ္တိုင္ကန္ထ႐ိုက္တာ လိုင္စင္ ရယူႏိုင္ပါတယ္" ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးလွျမင့္က ဆိုသည္။

(ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ တစ္ခုအား ေတြ႕ရစဥ္)
Eleven Media Group