သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး သေဘၤာကို ႐ုရွားက ဖမ္းဆီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/22/2013 11:54:00 AM


႐ုရွားလုံျခဳံေရးအရာရွိမ်ား ပါေသာ သေဘၤာမ်ားသည္ အာ တိတ္တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးလႈပ္ရွားသူ ၂၉ဦးကို ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္း သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ေျပာ သည္။ ဖမ္းဆီးထားသူ ၁၅ဦးခန႔္ ကို ေခါင္းစြပ္မ်ားျဖင့္ ဘာရန႔္ ပင္လယ္ရွိ သေဘၤာတြင္ ဖမ္းဆီး ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ဖမ္းဆီးခံရျခင္းသည္ ႐ုရွားေရနံထုတ္ယူမႈမွ ကာကြယ္ ရန္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးက ႀကိဳး စားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဖမ္းဆီးခံထားရသူမ်ား ကို Arctic Sunrise သေဘၤာတြင္ ဖမ္းဆီးထားၿပီး လက္နက္ကိုင္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ ႐ုရွားနိုင္ငံ တြင္းလုံျခဳံေရးဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕ ဝင္မ်ားျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ရ ေၾကာင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ထိုသေဘၤာသည္ နိုင္ငံတ ကာေရပိုင္နက္တြင္ သြားေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးထားသူမ်ားကို ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ သ ဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕က ႐ုရွားသမၼတဗလာဒီမာ ပူတင္ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ဖမ္း ဆီးခံထားရေသာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား သည္ ရန္စလႈံ႔ေဆာ္ေသာအမူအက်င့္မ်ားရွိေၾကာင္း Gazprom ၏ Prirazlomnaya ေရနံတြင္း စီမံကိန္းသည္ လူသားမ်ား၏ အ သက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ၿပီး အာတိတ္တြင္ ထင္မွတ္မထား ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အက်ိဳးဆက္ မ်ား ျဖစ္လာနိုင္သည္ဟုေျပာကာ ႐ုရွားနိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန က စြပ္စြဲခဲ့သည္။
Yangon Media Group