စာနာမႈနဲ႔ ကူညီဖို႔ ႏိုင္ငံတကာကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ပန္ၾကား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 9/22/2013 12:20:00 PM

ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ပဋိပကၡေတြျဖစ္တာကို မြတ္စလင္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္ေတြ ျဖစ္ၾကတာလို႔မၾကည့္ပဲ၊ အေၾကာက္တရား လႊမ္းမိုးခံခဲ့ရတာေတြေၾကာင့္ ျဖစ္ရတာလို႔ရႈျမင္ၿပီး၊ နိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက စာနာနားလည္မႈနဲ႔ကူညီဖို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒီေန ့ေျပာလိုက္ပါတယ္။

စကၤာပူနုိင္ငံမွာ ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ စီးပြားေရးညီလာခံမွာ ေျပာလိုက္တာပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ဆိုရင္လည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိတဲ့ နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈေတြ လိုအပ္တယ္လို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ျပည္ပလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ စီးပြားေရးလုပ္ဖို႔ နိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္တဲ့အထိ ေစာင့္သင့္ပါသလားလို႔ ေမးျမန္းတဲ့အခါမွာ စီးပြါးေရးေကာင္းေအာင္လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ အရင္းအႏွီးလိုတာပဲလို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားၿပီးသားသူေတြ ျပန္ထြက္သြားဖို႔ သူ႔အေနနဲ႔ ့အႀကံေပးမွာမဟုတ္ပဲ လုပ္လက္စအတိုင္းဆက္လုပ္ၾကဖို႔ကိုပဲ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႔ တာဝန္ယူနုိင္သမွ်ယူဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအရွိန္ ရွိေနတယ္ဆိုေပမယ့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းျဖစ္ေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡေတြရယ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အားနည္းေနတာေတြရယ္ဟာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေနာက္တြန္႔သြားနိုင္တယ္လို ့ သတိေပးေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ေတြနဲ ့ အပစ္အခတ္ရပ္နုိင္ေနၿပီဆိုေပမယ့္၊ တကယ့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္နိုင္တဲ့အေျခအေန မေရာက္ေသးဘူးလို႔လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာလိုက္ပါတယ္။
RFA Burmese