သေရေခတၱရာ ၿမိဳ႕ေဟာင္းတြင္ တယ္လီေနာ တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ေရွး/သု တားျမစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/15/2014 12:14:00 PMျပည္၊ ဇြန္ ၁၄

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ျပည္ၿမဳိ႕နယ္ သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္း ေရႊတံခါးကြက္သစ္ အတြင္းရွိ ကုန္းအမွတ္ (၁၁) ေတာင္ဘက္ ကိုက္ ၁၀၀ ခန္႔တြင္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအေျခစိုက္ တယ္လီေနာ ကုမၸဏီက ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္မႈကို ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း သေရေခတၱရာၿမဳိ႕ေဟာင္း ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ တာဝါတိုင္ ေဆာက္ရန္အတြက္ ေျမက်င္း တူးေနသည့္အတြက္ သံုးႀကိမ္တိုင္ ႏႈတ္ျဖင့္ တားျမစ္ခဲ့ေသာ္လည္း လိုက္နာမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ တရားဝင္ စာထုတ္ကာ ၿမဳိ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အမိန္႔ျဖင့္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔က တားျမစ္ခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

“၁၅ ေပ ပတ္လည္၊ အနက္က ရွစ္ေပေလာက္ ရွိတယ္။ တယ္လီေနာက ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုမၸဏီေတြကို ကန္ထ႐ိုက္ေပးၿပီး ေဆာက္ခိုင္းတာ။ စည္ပင္ကေတာ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးလိုက္တယ္။ ယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမထဲမွာ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ဌာနရဲ႕ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ရမွလုပ္ရမွာ။ ေဖာင္ေဒးရွင္းတင္ ရွစ္ေပေလာက္ ဆိုကတည္းက အေပၚမွာ အေလးခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ရွိမယ္ဆိုတာ မသိႏိုင္ဘူး” ဟု ၎က ကန္႔ကြက္ရသည့္ အေၾကာင္းကို ရွင္းျပသည္။

တယ္လီေနာျမန္မာသည္ တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္မည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားကာ တားျမစ္ခံရသည့္ ေနရာမွာ တယ္လီေနာျမန္မာႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ကုမၸဏီတစ္ခုက တာဝါတိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္း တယ္လီေနာျမန္မာ၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက အတည္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အသိေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ကို ပိတ္ထားေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တာဝါတိုင္ တည္ေဆာက္ေရး ကုမၸဏီကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္လ်က္ ရွိၿပီး စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ်က္သည္ကို ေတြ႔ရွိရပါက သင့္ေလ်ာ္ေသာ တုံျပန္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

ဆယ္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေနရာမွာ သေရေခတၱရာ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ နယ္ေျမ (Protection Zone) တြင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းကလည္း တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ယင္းေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ရာ ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာနက ေရွးေဟာင္းဇုန္ နယ္ေျမျဖစ္၍ လက္ခံခဲ့ျခင္း မရွိခဲသျဖင့္ တာဝါတိုင္ ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားမႈ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ဖူးသည္။

The Voice Weekly