ဝိႈင္း (why)မလာရဆုိတဲ့ ဘလိုင္း (blind)ပဓာနနယ္ေျမ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/15/2014 04:07:00 PM(တစ္)
တစ္ခ်က္လည္းမဟုတ္။ ႏွစ္ခ်က္လည္းမဟုတ္။ သံုးခ်က္တိ တိႀကီးမ်ားေတာင္မွခင္ဗ်။ ဘုတ္.. ဘုတ္.. ဘုတ္တဲ့။ဟုတ္ပ။ မိုးဦးေလဦး မုတ္ သံုေလျမဴးတူးလိုက္လို႔ေပလား မေျပာတတ္။ မႏၲေလးရင္ကြဲ သရက္ပင္ႀကီးေပၚကေန မိုးေပါက္ကေလးေတြခုိေနတဲ့ သရက္သီးမွည့္သံုးလံုးေျမႀကီးေပၚ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ  ျပဳတ္က်လာလိုက္တာ မ်ားမဆြက ေျပာခဲ့တဲ့အတိုင္းပါပဲ ဘုတ္ဘုတ္ဘုတ္တဲ့။ ေၾသာ္.. စံုန႔ံ သာၿမိဳင္မွာျဖင့္ မိုးရဲ႕ရနံ႔ သင္းပ်ံ႕ စျပဳခဲ့ပါေလၿပီ။

‘‘အေဆြေျမေခြး.. သရက္ သီးေတြ ဘယ့္ႏွာေၾကာင့္.. ေျမ ႀကီးေပၚျပဳတ္က်ရသတံုးဗ်ာရဲ႕’’

 မိုးေအးေအးမွာ ဖားသား ခ်ဥ္စပ္ကေလးနဲ႔ ဝီစကီအေကာင္း စားကေလးနဲ႔ ေျမေခြးရဲ႕ ဂူေပါက္ ဝက ကြၽန္းသားငုတ္တုိစားပြဲႀကီး မွာထိုင္ရင္း ေတာင္ေျပာေျမာက္ ေျပာ စကားေကာင္းေနခဲ့ၾကတုန္း အခုိက္ မလွမ္းမကမ္းက မႏၲေလး ရင္ကြဲသရက္ပင္ႀကီးအေပၚကေန သရက္သီးမွည့္သံုးလံုးဆက္တုိက္ ဆုိသလို  ေႂကြေႂကြၿပီးက်လာ လိုက္တာ။  ဘုတ္.. ဘုတ္.. ဘုတ္.. တဲ့။ ေတာရဲ႕ဧည့္သည္ ဆရာႀကီးဂ်က္ဘယ့္ႏွာမွမေနႏိုင္ေတာ့ တာ ေၾကာင့္ေတာရဲ႕ဦးေသွ်ာင္ေျမေခြး ေမာင္ကို ေမးခြန္းကေလးေမးၾကည့္မိခဲ့လိုက္တာပါ။ ဟုတ္ တယ္ေလ။သရက္သီးေတြ ဘာေၾကာင့္ေျမႀကီးေပၚျပဳတ္က်။

‘‘ဟာဗ်ာ.. အာစရိဂ်က္က လည္း ငါမသိခက္ေခ်ေရာ့မယ္ ေလးလို႔ ျပဳတ္က်တာေပါ့ဗ်’’

ေျမေခြးရဲ႕အေျဖကိုၾကားၿပီး ခြက္ထိုးခြက္လန္ ရယ္ေနမိတဲ့ ဂ်က္ကို ရယ္သံဆံုးတဲ့အထိ ေျမ ေခြးကၾကည့္ေနခဲ့တာခင္ဗ်။ ၿပီး ေတာ့မွ ဂ်က္ကိုေမးခြန္းထုတ္တာ ပါ။ စာတတ္ေပတတ္ဆိုၿပီး မေလွာင္ပါနဲ႔တဲ့။  တိရစၧာန္ေတြမို႔ အသိဉာဏ္ခ်ိဳ႕တဲ့ပါတယ္တဲ့။ ဘာေၾကာင့္ ျပဳတ္က်ရသလဲရွင္းပါတဲ့။

အဲသမွာ ဂ်က္လည္း အကြက္ကေလးနည္းနည္းဆုိက္လာတာနဲ႔ ဆာအိုက္ဇက္နယူတန္ (sir iSAAC Newton)ဆုိတဲ့ ၿဗိတိသွ်သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ရွိခဲ့ ဖူးတဲ့အေၾကာင္း၊ အရာဝတၳဳေတြ ေအာက္ကို ျပဳတ္က်တာဟာ ဘာေၾကာင့္လို႔ ေစ့ငုေတြးဆခဲ့တဲ့ အေၾကာင္း၊ သို႔ႏွင့္ ကမၻာေျမႀကီးမွာ ဆြဲအားရွိတယ္လို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္း၊  ကမၻာ့ဆြဲအား ကေန လြတ္ေသာအခါ အရာဝတၳဳ တို႔ ေျမသို႔မက်ေတာ့ေၾကာင္းဆိုတာေတြကို ဖတ္ထားသမွ်၊ မွတ္ထားသမွ် ေျပာထည့္ခ်လိုက္တာ ေျမေခြးမင္းၿငိမ္က်သြားသဗ်။ ဘာေၾကာင့္.. ဘာေၾကာင့္.. ဘာ ေၾကာင့္လုိ႔ဆိုၿပီး တြတ္တြတ္တြတ္ တြတ္နဲ႔ကို ရြတ္ေနခဲ့ပါေသးတယ္။ၿပီးမွ..

‘‘လူေတြဟာ.. ဘာေၾကာင့္ လုိ႔စဥ္းစားၾကတယ္ေနာ္’’ တဲ့။

‘‘ဘာေၾကာင့္ဟာ.. လူ႔ေလာ ကရဲ႕အသက္ပဲ ကိုေျမေခြးရဲ႕.. ဘာေၾကာင့္ ေန႔နဲ႔ညျဖစ္တာလဲ..ဘာေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရငန္တာ လဲ.. ဘာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ေတြအရပ္ ရွည္လာတာလဲ.. ဘာေၾကာင့္ ညအခါ သစ္ပင္ေအာက္မွာ အသက္႐ွဴက်ပ္တာလဲ.. ဘာေၾကာင့္ သီေပါမင္းပါေတာ္မူတာလဲ.. ဘာေၾကာင့္ ဘီလ္ဂိတ္ခ်မ္းသာတာလဲ.. ဘာေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ျမင့္တက္လာတာလဲ.. အက်ိဳးနဲ႔အေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြးေခၚသမႈျပဳရပါတယ္အေဆြ.. ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကို အေလးထား.. ဘာေၾကာင့္ဆိုတာကို အေျဖရွာႏုိင္ပါသျဖင့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ကေလးတို႔.. ေပၚေပါက္လာၾကကာ.. လူသားတို႔တုိးတက္လာၾကရေၾကာင္းပါ’’

သို႔ကလို ထို႔လိုနဲ႔ ကြၽႏု္ပ္ဂ်က္ ကြမ္းၿခံကုန္းက ရွည္ရွည္လ်ား လ်ား ေထြေထြျပားျပား ရွင္းျပ လိုက္ေလေသာအခါ ေျမေခြးမင္း တေလးတစားနဲ႔ အေတြးပြားသြား ပံုရပါတယ္။

‘‘စံုနံ႔သာၿမိဳင္အတြင္း၌ ဘာ ေၾကာင့္ကို ရွင္သန္ႀကီးထြားေအာင္လုပ္ေဆာင္ၾကေစ’’ဟူသတတ္’’

(ႏွစ္)

ေပါက္ပင္ေပါက္ပင္

ေရႊေပါက္ပင္

ေပါက္ပင္ဘာလို႔ကိုင္း

ရတယ္။

ဗ်ိဳင္းနားလို႔ကိုင္းရတယ္။

ဗ်ိဳင္းဘာလို႔နားရတယ္။

ငါးေပၚလို႔နားရတယ္။

ငါးဘာလို႔ေပၚရတယ္။

ကြၽဲလူးလို႔ေပၚရတယ္။

ကြၽဲဘာလို႔လူးရတယ္။

ျဖဳတ္ကိုက္လုိ႔လူးရတယ္။

ျဖဳတ္ဘာလို႔ကိုက္ရတယ္။

မိုးရြာလို႔ကိုက္ရတယ္။

မိုးဘာလို႔ရြာရတယ္။

ဖားေအာ္လို႔ရြာရတယ္။

ဖားဘာလို႔ေအာ္ရတယ္။

ေႁမြကိုက္လို႔ေအာ္ရတယ္။

ေႁမြဘာလို႔ကိုက္ရတယ္။

ငါ့ဝမ္းပူစာ

မေနသာလို႔ကိုက္ရတယ္။

အဲသဟာ ေျမေခြးကလိုခ်င္ တယ္ဆုိတာနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္ဂ်က္ကြမ္းၿခံ ကုန္းကူးေပးလိုက္တဲ့ ကဗ်ာ ကေလးပါ။ ဌာန္က႐ိုဏ္းက်က် ရြတ္ဆိုျပစမ္းပါလုိ႔ ေတာင္းဆို သမႈျပဳလာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ေခါက္ ေတာင္မွ ရြတ္ျပခဲ့ရပါေသး။

‘‘ဒါဟာ.. Reasoning P-ower ပဲ ဆရာႀကီးဂ်က္ရဲ႕ က်ဳပ္သေဘာေပါက္သြားၿပီ။ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာကို အေျဖရွာၾကတာပါကလား။ စံုန႔ံသာၿမိဳင္မွာလည္း အေျဖဆုိတာ ရွိရေပမွာပ’’

ေတာရဲ႕ဦးေသွ်ာင္ေျမေခြး ေမာင္ႀကီး အႏို႔ႏွယ္တက္ႂကြလို႔ ေနေလတာမို႔ တစ္ေန႔သားမွာျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္က ဘာေၾကာင့္ကိစၥကေလး စကားဆက္မိေလသဗ်။

‘‘အႏို႔.. အေဆြေျမေခြး ခင္ ဗ်ားရဲ႕ ေရာင္းရင္းအေကာင္ ဘေလာင္တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းေမးပါရေစ။ ဥပမာ က်ားဗ်ာ.. က်ားကို ခင္ဗ်ားလခေပးထားတာ တစ္ရက္ကို အသားငါးပိႆာႏႈန္းေနာ္.. ဟုတ္ၿပီ.. အဲသဟာဆုိ တစ္လမွ အသားပိႆာခိ်န္ ၁၅၀ ေလာက္ရတဲ့က်ားက ဘာေၾကာင့္ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ေတာထဲမွာ.. ၾကယ္ငါးပြင့္အဆင့္ဟိုတယ္ႀကီးသံုးလံုး ပိုင္ဆိုင္ေနရတာတဲ့တံုးဗ်ာ’’

    ေျမေခြး ယင္း၊ ၎၊ ဘာေၾကာင့္ကို အေျဖရက်ပ္သြားပံုရသဗ်။ ႏွာေခါင္းကို ပြစိပြစိလုပ္ေန႐ံုကလြဲၿပီး ဘာမွျပန္မေျဖေတာ့ဘူး။

 ‘‘ကဲ.. ေနာက္ထပ္ ဘာ့ ေၾကာင့္တစ္ခု ဆက္လုိက္ဦး မယ္.. ခင္ဗ်ားရဲ႕ လက္႐ံုးႀကီး.. ဆင္။ ဆင္ကို ခင္ဗ်ားခြင့္ျပဳထားတာ တစ္ရက္ ငွက္ေပ်ာဆယ္ဖီး။ ႀကံဆယ္စည္း.. ဟုတ္သေနာ္ သဟာဆုိ.. အဲသည့္ဆင္က  ဘယ့္ ႏွာလုပ္ၿပီး ဘာေၾကာင့္စံုန႔ံသာၿမိဳင္ အတြင္းမွာေျပးဆြဲေနတဲ့ အပ်ံစားမွန္လံုကားႀကီးေတြ အစီးတစ္ရာေလာက္ပိုင္ဆုိင္ရသတံုးဗ်ာ’’

သည္တစ္ခါမွာလည္း ေျမ ေခြးအေျဖရထပ္ၿပီး က်ပ္သြားပံုပါ ပဲခင္ဗ်။ ေျမႀကီးကို သူ႔လက္သည္း နဲ႔ တၿဗီးၿဗီးကုတ္ျခစ္လုိ႔သာေန ေတာ့တာပါ။

‘‘ကဲ.. ဘာေၾကာင့္ လက္စနဲ႔ ဆက္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ လိုက္ၾကရ ေအာင္.. ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရာင္းရင္းႀကီး ျခေသၤ့.. သူလည္း တစ္ရက္ရပိုင္ ခြင့္က အသားဆယ္ပိႆာပါ။ အႏို႔ေသာ္.. သတင္းသဲ့သဲ့ၾကားရ တာက ခင္ဗ်ားအေကာင္ျခေသၤ့ ႏိုင္ငံရပ္ျခားက ဘဏ္ထဲမွာ သြား အပ္ထားတာ ေဒၚလာကိုသန္းနဲ႔ ခ်ီပါေလသတဲ့.. အဲသဟာ ဘာ ေၾကာင့္’’

  ေျမေခြးသူ႔ေရွ႕လက္ကို ေျမႇာက္ကာ လက္သည္းနဲ႔သူ႔ပါး သူတျဗင္းျဗင္းကုတ္ေနျပန္သဗ်။ ဘဇာသို႔ ျပန္ေျဖရမယ္ဆုိတာကို မသိတတ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ပံုစံမ်ိဳးပါ။

‘‘အဲ.. ရွိေသးတယ္။ ခင္ဗ်ား ရဲေဘာ္မိေက်ာင္း မိေက်ာင္းကို ခင္ဗ်ားခြင့္ေပးထားတာက သဖန္း ပင္ဆိပ္ကမ္းဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္က သားေကာင္မ်ားအား ဆာသေရြ႕ စားေစ ဟုတ္သေနာ္.. အႏို႔ေသာ္ ယခု မိေက်ာင္းပိုင္ဆုိင္ေသာ ဧရာမေျမကြက္ႀကီးေတြက စံုနံ႔ သာၿမိဳင္ေတာထဲမွာ အကြက္တစ္ရာနီးပါးေတာင္မွ ရွိတယ္ဆုိပါ့.. အဲသဟာ ဘာေၾကာင့္’’

ေျမေခြး သစ္ငုတ္တိုႀကီးေပၚ မွာ ေမးေစ့ကိုတင္ၿပီး ၿငိမ္ေနတာ ပဲ။ ဘာမွကို မေျပာေတာ့တာပါ။

ဂ်က္လည္း အခြင့္အခါႀကံဳ တာနဲ႔ စကားေတြမွ ေတာ္ေတာ့ကို ဆက္ေျပာေနမိတာပါ။ ေတာင္ ကိုရီးယားလည္းပါရဲ႕။ ထိုင္းလည္း ပါရဲ႕။ ျပင္သစ္လည္းပါရဲ႕။ အေမ ရိကန္လည္းပါရဲ႕။ အဲသမွာ အစိုး ရမလုပ္ခင္က ကိုယ္ပိုင္ပစၥည္း ေတြကို ျပထားၾကရတဲ့အေၾကာင္း။ အစိုးရျဖစ္ၿပီးမွ မတရားပိုင္ဆုိင္ တုိးပြားလာခဲ့ေသာ္ ဘာေၾကာင့္ဟူ ၍ ရွင္းျပရတဲ့အေၾကာင္း။

‘‘အိမ္း.. စကားေတြရွည္ပါ တယ္.. ဂ်က္ရာ’’တဲ့။

ေျမေခြးေဆာင့္ေၾကာင့္ထ, ထိုင္ပါတယ္။ မ်က္ႏွာလည္း ေတာ္ေတာ့ကို မေကာင္းပါဘူး။ သမ္းေတာ့တစ္ခ်က္ကေလးသမ္းသဗ်။

‘‘ဂ်က္ေျပာတဲ့.. ဘာေၾကာင့္ ကို အေျဖရွာရင္.. တစ္ေကာင့္ တစ္ေကာင္ကိုက္ကုန္ၾကေတာ့ မွာေပါ့.. စုံနံ႔သာၿမိဳင္ညီၫြတ္ေရး ၿပိဳကြဲေတာ့မွာေပါ့။ အေကာင္ႀကီး ၿပီး အၿမီးရွည္သူေတြၾကားမွာ.. ဘာေၾကာင့္ဆိုတာ မလိုဘူးဂ်က္ ရာ.. တုိ႔ေတြက တိရစၧာန္ေတြပဲ ဥစၥာ.. လူမွမဟုတ္တာ.. အဲ.. ဘာေၾကာင့္လို႔ လုပ္ခ်င္ရင္လည္း ဂ်က္ရြတ္ျပတဲ့ တိရစၧာန္ကဗ်ာ ကေလးထဲကလို ငါ့ဝမ္းပူစာမေနသာလို႔ဟူ၍သာ အေျဖေပးပါေလ’’တဲ့။

ေၾသာ္.. တိရစၧာန္ကမၻာမွာ အက်ိဳးအေၾကာင္းမရွိတဲ့။  အဘယ္ေၾကာင့္မလို။ ဘာေၾကာင့္ မသံုး။ ဝိႈင္း(why) တရားအစစ္ကို ဘလိုင္း (blind) တားျမစ္ထားရာ နယ္ေျမပါေပတကားတမံု႔။    ။

(ေဖာ္ျပပါ သေရာ္စာသည္ စာေရးသူ ဂ်က္ကြမ္းၿခံကုန္း၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္)
7day daily