သကၤန္းကၽြန္းမွတုိက္ ၁၂၆ လံုးအား စည္ပင္မွ တရား၀င္ခ်ိတ္ပိတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/17/2014 10:06:00 AMရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရပဲ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ င/ကရပ္ကြက္တြင္မွ တိုက္(၁၂၆)လံုးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမွ တရား၀င္ ခ်ိတ္ပိတ္လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ဤက့ဲသုိ႔ ေနအိမ္မ်ားအား ခ်ိတ္ပိတ္ခဲ့ျခင္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္း အေပၚ တားျမစ္ေၾကာင္း ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ျပသခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း သိရသည္။

“ဆႏၵျပေနတဲ့ ေနာက္ပုိင္းမွာ စည္ပင္က ဆုိင္းဘုတ္အနီနဲ႔ လာကပ္ေတာ့တာပဲ။ ဆႏၵျပတဲ့သူေတြ ကလည္း တစ္ဦးမွ အိမ္ရွင္ မပါဘူး။ အခ်ဳိ႕ဆုိ ဒီရပ္ကြက္ကလည္း မဟုတ္ဘူး။ သက္သက္ ဒီေျမရွင္ေတြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္တာ” ဟု အဆုိပါ အပိတ္ခံရသည့္ အိမ္ရွင္မ်ားက ဆုိသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအေနမွ ခ်ိတ္ပိတ္လိုက္သည့္ အဆိုပါ အိမ္ယာမ်ား အတြက္ လုပ္ငန္းရပ္ဆုိင္း ထားရၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္ ျပန္လည္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက အိမ္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ေနထုိင္ရန္ အခက္အခဲမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည္ဟုလည္း အိမ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“အိမ္ရွင္ေတြက ကန္ထ႐ုိက္ေတြဆီကေန ရတဲ့ေငြနဲ႔ စေပၚလစာေပးၿပီး တစ္ႏွစ္ငွားေနတာ။ ကန္ထ႐ုိက္ေတြက ေဆာက္ခြင့္မရလို႔ မလုပ္ဘဲေနရင္ ေနာက္ႏွစ္မွာ ငွားေနဖို႔ အခက္အခဲ ျဖစ္သြားၿပီ။ တစ္ႏွစ္အတြင္း ၿပီးပါမယ္ဆုိၿပီး ကတိနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေနၾကတယ္”ဟု အိမ္ရွင္တစ္ဦး ျဖစ္သူ အၿငိမ္းစား ၀န္ထမ္း ဦးရန္ေအာင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါ ေဆာက္လုပ္ဆဲအိမ္ ၁၂၆လံုးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္မွ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ မျပဳဘဲ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ အတြက္ တရားရင္ဆုိင္ေနခ်ိန္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ အသက္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေပးေရး အဖဲြ႕မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရဘဲ ေဆာက္လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအား ရပ္ဆုိင္းေပးရန္ ဆႏၵျပ ေတာင္းဆုိခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အိမ္က လံုး၀ေနလို႔ မရတဲ့အတြက္ ကန္ထ႐ိုက္ကုိ အကူအညီေတာင္းၿပီး ေဆာက္ခဲ့တာ။ ႏုိင္ငံေတာ္ကုိလည္း အခြန္အခေဆာင္ၿပီး ေဆာက္တယ္။ အခုေတာ့ တရားစဲြတာလည္း ခံလိုက္တယ္။ အခု သူတုိ႔အသက္အုိးအိမ္ ကာကြယ္ေရးအဖဲြ႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔မွာ အိမ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ျဖစ္ေနၿပီ”ဟု အဆုိပါ ေဆာက္လုပ္ဆဲ အိမ္ ၁၂၆လံုးထဲမွ အိမ္ပုိင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာဆုိခဲ့သည္။

Tomorrow