‘‘ကြၽန္ေတာ္ မတရားမလုပ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိ အလဲြသံုးစားမလုပ္ပါဘူး’

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/04/2014 11:13:00 AM


တရားစဲြဆုိခံထားရသည့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္အား ပုဗၺသီရိတရား႐ုံးတြင္ ႐ုံးထုတ္လာစဥ္ (ဓာတ္ပုံ- ေဇေႏြထြန္း)

ေနျပည္ေတာ္- လာဘ္စားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆုိခံရသည့္ သာသနာေရး၀န္ႀကီး ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ပုဗၺသီရိတရား႐ံုးတြင္ ယေန႔နံနက္ ႐ံုးထုတ္ရမန္ယူစဥ္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာအလြဲသံုးစားမလုပ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားသြားသည္။

‘‘သံဃမဟာနာယကဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားနဲ႔ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္အေပါင္းတို႔က မွန္ကန္စြာနဲ႔ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ရပ္တည္ေပး ပါ။ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ကြၽန္ေတာ့္ကို ေစာင့္ေရွာက္ပါ။ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြနဲ႔ လူထုပရိသတ္ႀကီးက မွန္ကန္တဲ့ဘက္က ရပ္တည္ ေပးၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္သာသနာ့အက်ိဳးကုိ ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သာသနာ့အက်ိဳးေဆာင္ရြက္တဲ့သူသည္ သာသနာက ေစာင့္ ေရွာက္ပါလိမ့္မယ္’’ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘သမၼာေဒ၀နတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားကလည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးၾကပါ။ ကြၽန္ေတာ္မတရားမလုပ္ပါဘူး။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကုိ အလဲြသံုးစား မလုပ္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္သစၥာက်ိန္ဆိုရဲပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ငါးျပား၊ တစ္ေစ့ကအစ ဘ႑ာေငြကုိ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တာ မရိွပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ့္ရပ္တည္ခ်က္က မွန္ကန္ေသာ္လည္း သမၼတရဲ႕ အမိန္႔ကုိ မနာခံဘူးဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႔လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္ေငြေၾကးအလဲြသံုးစားမလုပ္သကဲ့သုိ႔ ရပ္တည္ခ်က္မွန္ကန္ျခင္းေၾကာင့္ သမၼတက အမိန္႔မနာခံ၍ဆုိကာ တရားစြဲအေရးယူခံရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဆန္းဆင့္ကဆုိသည္။

ယခုကဲ့သု႔ိ စစ္ၿပီးသားအမႈကုိ တရား႐ံုးထုတ္စစ္ေဆးျခင္းသည္ မတရားမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလုိင္လ ၃ ရက္က ပုဗၺသီရိတရား႐ံုးတြင္ ႐ံုးထုတ္ရမန္ယူစဥ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

7 Day Daily