ကေမၻာဇဘဏ္က အပ္ေငြအတိုးႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးလိုက္ၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/18/2014 07:09:00 AM


ကေမၻာဇဘဏ္က ဘဏ္တြင္ Deposit အပ္ႏွံထား ေသာ အပ္ေငြမ်ားအေပၚ ေပးေသာ အတုိးႏႈန္းမ်ားကို စက္တင္ဘာ ၁ ရက္မွစကာ တုိးျမႇင့္ေပး ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရ ရွိသည္။


Deposit အပ္ေငြမ်ားအေပၚ တြင္ အတုိးႏႈန္းတုိးျမႇင့္ရာတြင္ ေငြ စုဘဏ္အပ္ေငြႏွင့္ စာရင္းေသ အပ္ေငြႏွစ္မ်ိဳးစလံုးေပၚတြင္ တိုး ျမႇင့္လုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘အဓိက,က ကိုယ့္ဘဏ္နဲ႔ အၿမဲလုပ္ေနတဲ့ Customer ေတြ အဆင္ေျပေအာင္ တုိးေပးတာ။ အခုက ကုန္ေဈးႏႈန္းေတြကလည္း တက္သြားတယ္ဆုိေတာ့ ပင္စင္ စားေတြအားလံုး အဆင္ေျပ ေအာင္ အခုလိုတုိးေပးလုိက္တာ ပါ’’ဟု အဆိုပါဘဏ္မွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚခင္ေခ်ာစုက ေျပာ သည္။

ေငြစုဘဏ္အပ္ေငြအေပၚ လက္ရွိကာလအတုိုးႏႈန္း ၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းေပးေနရာမွ ၈ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ေပး သြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေငြစု ဘဏ္အပ္ေငြအျဖစ္ အပ္ႏွံထား သူမ်ားမွာ ယခင္က က်ပ္တစ္ သိန္းအပ္ႏွံပါက တစ္လလွ်င္ အတိုးႏႈန္း ၈,၀၀၀ က်ပ္ရရွိရာမွ ယခုအခါ ၈,၂၅၀ က်ပ္ရရွိေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အတူ စာရင္းေသအပ္ေငြ အျဖစ္ အပ္ႏွံသူမ်ားက တစ္လ အပ္ေငြအေပၚ ယခင္ ၈ ရာခုိင္ ႏႈန္းေပးေနရာမွ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသို႔ ျမႇင့္လိုက္သည့္အတြက္ က်ပ္တစ္ သိန္းအပ္ႏွံထားလွ်င္ အတုိုးယခင္ ၈,၀၀၀ က်ပ္ရရွိသူမွာ ယခု ၉,၀၀၀ က်ပ္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

စာရင္းေသအပ္ေငြ သံုးလ အပ္ႏွံသူမွာ ယခင္က ၈ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ယခု ၉ ဒသမ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ေျခာက္လအပ္ႏွံ သူမွာ ၉ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကိုးလအပ္ႏွံသူမွာ ၉ ဒသမ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရရွိေနရာမွ ၉ ဒသမ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

စာရင္းေသအပ္ေငြတြင္ လပိုင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားအေပၚ အတုိးႏႈန္းျမႇင့္လုိက္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ (၁၂ လ)အပ္ႏွံမႈအေပၚတြင္ ယခင္ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတုိင္းသာ ေပး သြားမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီလို အတိုးႏႈန္းေတြ တုိးေပးလုိက္တာ အပ္တဲ့သူေတြအတြက္ ေကာင္းသြားတာေပါ့။ ဒါကလည္း ဗဟိုဘဏ္က သတ္မွတ္ေပးတဲ့ ေဘာင္အတြင္းမွာပဲ ထပ္တုိးလုိက္တာဆုိေတာ့ ဒီလိုတုိးလိုက္တာဆုိ ေတာ့ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ကေတာ့ ဘာမွေျပာဖို႔မရွိပါဘူး’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ တာဝန္ ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ျပည္ တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ အပ္ေငြမ်ား အေပၚ အနည္းဆုံုး ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ အမ်ားဆံုး ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေပးႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ထား သည္။

‘‘ဒီလိုအပ္ေငြအေပၚမွာ အတိုးႏႈန္းျမႇင့္ေပးလုိက္ေတာ့ အပ္ တဲ့သူေတြကလည္း အပ္ခ်င္သြား တယ္။ အျပင္မွာလွည့္ေနတဲ့ေငြ ေတြဘဏ္ထဲကိုဝင္သြားၿပီး ဘဏ္က လိုတဲ့သူေတြကို ျပန္ေခ်းလုိ႔ရ ေတာ့ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈေတြ လည္း ေကာင္းသြားတာေပါ့’’ ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာ စိုးထြန္းက ေျပာသည္။

‘‘အခုအတိုးႏႈန္းေတြ တိုးေပး လိုက္သလုိ ေခ်းေငြအေပၚမွာယူ တဲ့ အတိုးႏႈန္းေတြကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္’’ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ၎၏အျမင္ကို ဆုိသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အပ္ေငြအေပၚ တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္မွစတင္ကာ အတုိးႏႈန္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္ေပးလုိက္ ပါက အျခားေသာဘဏ္မ်ား၏ အတုိးႏႈန္းမ်ားမွာလည္း တုိးလာႏုိင္ ဖြယ္ရိွသည္။

7Day Daily