အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/02/2014 05:44:00 PM


လိုက္ေဘးရီးယားႏိုင္ငံ မန္႐ိုဗီယာၿမိဳ႕ ေဆး႐ံုတြင္ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရေသာ ေဝဒနာရွင္မ်ားကို ဆရာဝန္တစ္ဦး ကုသေနစဥ္ (Samaritan's Purse/REUTERS)
အေနာက္အာဖရိကတြင္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္အႀကီးက်ယ္ ဆုံး ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာေၾကာင့္ ယင္းေရာဂါပိုး ႏုိင္ငံတကာသို႔ ပ်ံ႕ႏွံလာႏုိင္သည္ ဆိုေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကို ကာကြယ္ရန္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕(WHO) ႏွင့္ အေမရိကန္ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ေရးဌာန (CDC)တို႔၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္သည္။
ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ


အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ အဖ်ားတက္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္၊ ႂကြက္သားမ်ား ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ ၀မ္းေလွ်ာျခင္း၊ ေအာ့အန္ ျခင္း၊ ဗုိက္နာျခင္း၊ အစာစားခ်င္ စိတ္မရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသြးထြက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္သည္။
ေရာဂါကူးစက္ခံထားရသူ၏ ကိုယ္ခႏၶာမွထြက္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ထိေတြ႕မိျခင္းေၾကာင့္(သို႔မဟုတ္) ေရာဂါကူးစက္ခံရသူအတြက္ အသုံးျပဳထားသည့္ ေဆးထိုးအပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရႏုိင္သည္ဟု CDC  ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴး စတီဖန္မြန္႐ိုးက ေျပာသည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ မျပမီ အျခားသူတစ္ဦးထံ ေရာဂါကူးစက္ျခင္း မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ကိုယ္ခႏၶာမွ ထြက္ေသာ အရည္မ်ား


အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ပိုးသည္ ခြၽဲ၊ သလိပ္၊ ႏွပ္၊ ႏွာရည္၊ သုက္၊ တံြေတြး၊ သြားရည္၊ ေခြၽး၊ အန္ဖတ္၊ မစင္ (သို႔မဟုတ္) ေသြးမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ႏုိင္သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသူ အမ်ားစုမွာ ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရသည့္ ေရာဂါလကၡဏာျပေနသူမ်ားကို ျပဳစုေပးသူ၊ ၎တို႔ႏွင့္အတူ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း မြန္႐ိုးကေျပာသည္။
ေရာဂါျပန္ေကာင္းလာသူမ်ားထံမွ ၎တို႔၏ သုက္ပိုးမွတစ္ဆင့္ ျပန္ေကာင္းၿပီး သီတင္းခုနစ္ပတ္အထိ အျခားလူတစ္ဦးသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း WHO က သတိေပးထားသည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အေလာင္းကို မထိမိပါေစႏွင့္။
ယင္းေရာဂါျဖင့္ ေသဆုံးသူမ်ား၏ အသုဘအတြက္ ျပင္ဆင္ေပးစဥ္ (သို႔မဟုတ္) ျမႇဳပ္ႏွံစဥ္တြင္ ေရာဂါပိုးကူးစက္ႏုိင္သည္။
အီဘိုလာ ဗုိင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူမ်ားကို ေသခ်ာစြာ လုံၿခံဳစြာျမႇဳပ္ႏွံသင့္ေၾကာင္း  WHO က အႀကံေပးထားသည္။


က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ား လုိက္နာရန္


အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနသည့္ ေဒသမွ လူနာမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ လကၡဏာျပေနသူမ်ားကို လူအမ်ားႏွင့္ သီးျခားထားသင့္သည္ဟု CDC  က ေျပာသည္။
က်န္းမာေရးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါကူးစက္မႈကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားသင့္သည္။
မ်က္ႏွာဖုံး၊ လက္အိတ္၊လက္ရွည္ ၀တ္စုံတို႔ ၀တ္ထားၿပီးမွ လူနာမ်ားကို ကုသေပးသင့္သည္။
အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံရသည့္အခ်ိန္မွ ေရာဂါလကၡဏာျပသည့္ အခ်ိန္အထိ အခ်ိန္ ၂၁ ရက္ၾကာေၾကာင္း သိရသည္။

အသားစိမ္းမ်ား ေရွာင္ပါ


အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံထားရသည့္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေသြး၊ ခႏၶာကိုယ္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) ၎တုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္မွထြက္ေသာ အရည္မ်ားႏွင့္အနီးကပ္ထိေတြ႕ၿပီးေနာက္ လူမ်ားေရာဂါ ကူးစက္ခံရသည္။
အသီးစားလင္းႏုိ႔မ်ားမွာ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ သဘာ၀ လက္ခံေကာင္မ်ား ျဖစ္သည္။
၀က္ (သို႔မဟုတ္) ေမ်ာက္မ်ားသို႔ အီဘိုလာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ေန သည္ဟု သံသယရွိပါက ယင္းေနရာကို ခ်က္ခ်င္းပိတ္ထားၿပီး ေရာဂါ ကူးစက္ခံထားရသည့္ တိရစၧာန္မ်ားကို သတ္ပစ္ပါ။ အေသေကာင္ကို ေျမျမႇဳပ္ရန္ (သို႔မဟုတ္) မီး႐ႈိ႕ရန္ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။
လူ (သို႔မဟုတ္) တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ အီဘိုလာဗုိင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေဆးမရွိပါ။

7day daily