ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု အျဖစ္ လူသစ္စု၍ ေငြရွာေဖြေနျခင္း

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/26/2013 09:31:00 AM


ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕ တပ္မဟာ(၃) ၀မ္ေဂါဘြန္မွ လြယ္ဂ်ယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေကာင္းဆာရြာ အနီးတြင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ ၈ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔၌ မူးယစ္ေဆး၀ါး အေၾကာင္းျပ၍ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားခဲ့သည့္ က်ား(၄)ဦး၊ မ(၁)ဦး၊ ေပါင္း(၅)ဦးအား ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ရန္ အတြက္ မိုင္ဂ်ာယန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အတူ ေကာင္းဆာရြာရွိ မိဘမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ၀မ္ေဂါဘြန္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ဒုတပ္မဟာမွဴး အဆင့္ရွိ တူးဂ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ မိဘမ်ားမွ ယခုအခါ မိုးရာသီ ျဖစ္သျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အခ်ိန္ ေရာက္ရွိ ေနေသာေၾကာင့္ လယ္၊ စိုက္ခင္းမ်ား ျပင္ဆင္ရန္ အတြက္ ၄င္းတို႔ ကေလးမ်ားအား ျပန္လည္ ေစလႊတ္ေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းခံ ေျပာဆိုခဲ့ရာ တစ္ဦးလွ်င္ တရုတ္ေငြ ယြမ္ (၁၅၀၀) စီျဖင့္ (၅) ဦး အတြက္ ယြမ္ (၇၅၀၀) ေပးမွ ျပန္လည္ ေစလႊတ္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီး ေခၚေဆာင္ သြားသူမ်ားသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ အတူ ညေန ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔ ညေန ၅ နာရီ ၃၀ မိနစ္ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ ေကာင္းဆာရြာသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။
ေကအိုင္ေအ (ကခ်င္) ေသာင္းက်န္းသူ အဖြဲ႕၏ စစ္ေအာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ လက္နက္ျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ကာ လူသစ္ အဓမၼ ဖမ္းဆီးၿပီး ေငြျဖင့္ ျပန္လည္ ေရြးယူရန္ ျပဳလုပ္ေနမႈ အေပၚ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားမွ ရြံရွာ မုန္းတီးလွ်က္ ရွိေနပါသည္။
ေပးပို႔-ေဇာ္ဆိုင္း