တယ္လီကြန္လိုင္စင္ ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီးဒီဂ်ီဆဲလ္ ရဲ႕ သတင္းထုတ္ျပန္မွဳ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2013 05:24:00 PM


ျမန္မာႏုိင္ငံတဝွမ္းတယ္လီကြန္လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေအာင္ျမင္စြာရရွိျခင္းမရွိသည္ နွင့္ ပတ္သက္ျပီးဒီဂ်ီဆဲလ္ က စိတ္ မေကာင္းၿဖစ္ရပါ ေၾကာင္းေျပာ ၾကားလိုက္ပါတယ္။
ဒီဂ်ီဆဲလ္က ျမန္မာျပည္ မွာရွိေသာစီးပြါးေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္နိုင္မွဳမ်ား ကိုေလ့လာလ်က္ရွိျပီး ၊ ျမန္မာျပည္ အေပၚမွာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားထားလွ်က္ရွိပါသည္။
ယခုလိုတယ္လီကြန္ေလလံတင္ခြင္႔ မွာပါဝင္ခြင့္ ရတဲ့ အတြက္ YSH Finance Limitedကိုယ္စား YSH Finance LimitedဟာFirst Myanmar Investment Co., Ltd ႏွင္႔ Yoma Strategic Holdings Ltd. ရဲ႔ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းၿဖစ္ ပါသည္။
“FMI/Yoma” Quantum Strategic Partners ကိုယ္စား ၊ ဒီဂ်ီဆဲလ္ ကိုယ္စား ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏုိင္ငံကိုေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းေၿပာ ပါရေစဟုဒီဂ်ီဆဲလ္ ရဲ႕ နာယက ႏွင္႔ တည္ေထာင္သူ Mr. Denis O’Brien က ေၿပာၾကားလိုက္ပါတယ္။
သည္႔အၿပင္ ယခုေအာင္ၿမင္သြားေသာတင္ဒါ ေလွ်ာက္လႊာရွင္ မ်ားကိုလည္း ၀မ္းေၿမာက္ ေၾကာင္း ႏွင္႔ ၿမန္မာ႔ ေစ်းကြက္ အတြင္းကို၀င္ေရာက္ႏုိင္ ရန္ ၿပင္ဆင္မွဳမ်ားအတြက္လည္းဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါသည္။

Popular Myanmar