ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း ၁ဝ ခုထိ ရွိလာေသာ္လည္း ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းလိုင္း ဝန္ေဆာင္ မႈကို မယွဥ္ႏိုင္ေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2013 10:15:00 AM


ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း လိုင္း ၁ဝ ခုထိ ရွိလာေသာ္လည္း
၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္က မဂၤလာဒံု ေလဆိပ္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံ သုဝဏၰဘူမိ ေလဆိပ္သုိ႔ Transit လုပ္ကာ ႏိုင္ငံတကာသို႔ သြားႏိုင္ေသာ အေျခအေန ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ယခု အေျခအေနမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝ ေက်ာ္က ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို မယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ပုဂၢလိက ဝန္ေဆာင္မႈ စစဥ္က ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းတြင္ MAI, Air Bagan, Air Mandalay, Asian Wings, Air KBZ, Yangon Airways, Golden Myanmar ႏွင့္ Myanmar Airways စေသာ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ရွစ္ခု ရွိခဲ့ၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ APEX ႏွင့္ FMI ေလေၾကာင္း လိုင္းသစ္ႏွစ္ခု ထပ္တိုးလာ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္းလိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို ကမၻာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ေသာ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားသို႔ ပ်ံသန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဥေရာပႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းလိုင္းႀကီးမ်ား အပါအဝင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း ရွစ္လိုင္း ဝန္းက်င္ျဖင့္ ျမန္မာ့ ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမွာ ၁၉၇၄-၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ဧရာမ ေလေၾကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ ဘိုးအင္း ၇၄၇ ေလယာဥ္မ်ား မဆင္းသက္ ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဗန္ေကာက္ ေလဆိပ္သို႔ ေျပာင္းလဲ ဆင္းသက္ခ်ိန္မွ စ၍ ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း စံုစမ္း သိရွိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေလေၾကာင္းလိုင္း ေျပးဆြဲမႈမ်ားသည္ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္တြင္ ဆိုဗီယက္ႏိုင္ငံမွ Aerofloat ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံမွ TG စေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းႏွစ္လိုင္းသာ က်န္ရွိ ေျပးဆြဲခဲ့သည္။ ၁၅ ႏွစ္ ၾကာၿပီးေနာက္ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံ ပိုင္ ေလေၾကာင္းလိုင္း MAI၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ေတာ္ဝင္ဘ႐ူႏိုင္း ေလေၾကာင္း လိုင္းႏွင့္ ဖက္စပ္လိုင္း တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္း ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကုိ ႏိုင္ငံတကာသို႔ ျပန္လည္ ခ်ိတ္ဆက္ ပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဖက္စပ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း MAI မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အလံ လႊင့္ထူၿပီး ဗန္ေကာက္၊ စင္ကာပူ၊ ဒကၠာ၊ ခတၱမႏၲဴ၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ကာတာ၊ ကြာလာလမ္ပူ၊ ကူမင္းႏွင့္ ဒါကာၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ား ပ်ံသန္း ခဲ့သည္။

၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွစ၍ ျပည္တြင္း ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံသား ျပည္တြင္းလုပ္ ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား စတင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ လာၿပီး ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ MAI ၏ အစုရွယ္ယာ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ကေမၻာဇ ဘဏ္အုပ္စုက ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း တရားဝင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္မွ စ၍ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ား စတင္ ေပၚေပါက္လာ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေလယာဥ္ ဆင္းႏိုင္ေသာ ေလဆိပ္ၿမိဳ႕ ၂၆ ၿမိဳ႕ ရွိေသာ္လည္း ကုန္ပစၥည္း အမ်ားအျပား တင္ပို႔ႏိုင္ေသာ ကုန္တင္ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ား ဝင္ေရာက္ ဆင္းတက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ သုဝဏၰဘူမိ ေလဆိပ္ ကဲ့သုိ႔ Transit အဆင့္ရွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခရီးသြား ခဲ့ရေသာ ၁၉၆ဝ ျပည့္ႏွစ္ အခ်ိန္မ်ားဆီ သုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိရန္မွာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရန္ က်န္ရွိေန ေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ