မ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒ သေဘာမတူျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး၏ သေဘာထားျဖစ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/28/2013 06:12:00 PM

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိသည့္ အခ်က္အခ်ဳိ႕ကို သေဘာမတူေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္ေရးေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးစစ္ၿမိဳင္၏ေျပာ ဆိုမႈသည္ ေကာ္မရွင္ကို ကိုယ္စားျပဳ ေျပာဆုိျခင္းမဟုတ္ဘဲ ၎တစ္ဦးတည္း ၏ သေဘာထားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစစ္ၿမိဳင္က မဇၩိမကိုေျပာသည္။

မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒဟုေခၚဆိုသည့္ ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ဳိးသမီးမ်ား လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ပါေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား လက္ထပ္မည့္ အမ်ိဳးသားသည္ လူမ်ိဳးျခားျဖစ္ပါက ဗုဒၶဘာသာအင္အျဖစ္ ကူးေျပာင္း ၿပီးမွသာ လက္ထပ္ရမည္ျဖစ္ဆုိေသာ အခ်က္အား သေဘာမတူေၾကာင္း ဦးစစ္ၿမိဳင္က ဇြန္လ ၂၅ ရက္တြင္ မဇၩိမ ကိုေျပာၾကားထားခဲ့မႈကို ျပန္လည္ရွင္းလင္း လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာအား ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ ထိန္းသိမ္းရမည့္ တာဝန္သာျဖစ္ၿပီး လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားအား လက္ထပ္ျခင္း၊ ကိုးကြယ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ခံယူခ်က္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုိဥပေဒၾကမ္းသည္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အေရးသာျဖစ္၍ သံဃာမ်ားအေနျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းထက္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားက ေရးဆြဲျခင္းက ပိုမုိသင့္ေလ်ာ္သည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Myawady News