ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သယၤန္းကၽြန္းျမို႕နယ္ အတြင္းရွိစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ျပဳလုပ္ေနသည္႔ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၈ ခုကိုလူဦးေရေျခာက္ရာခန္႔ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ႕

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 6/14/2013 12:00:00 PMရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သယၤန္းကၽြန္းျမို႕နယ္ အတြင္းရွိ မိေက်ာင္းကန္ အပိုင္း ၁၊၂၊၃ ရပ္ကြက္မ်ားတြင္္စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ျပဳလုပ္ေနသည္႔ အိမ္ေထာင္စု ၁၁၈ ခုကို ယေန႔ နံနက္ေျခာက္နာရီခန္႔က လူဦးေရေျခာက္ရာခန္႔ျဖင္႔ ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးခဲ႕ျပီး ထိုေျမေပၚရွိ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား ၁၄ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ထြက္ခြာေပးရန္ တပ္ျမိဳ႕စည္ပင္ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးစုိးမင္း၀င္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားအားေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါေျမသေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန မွ ကာကြယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန သို႔ ၁၉၉၂ခုႏွစ္ ကတည္းကလႊဲေျပာင္ေပးခဲ႕သည္႔ေျမျဖစ္ျပီး ထုိသို႕မဖ်က္ဆီးမီ ယင္းေနရာမွထြက္ခြာေပးရန္ ေျခာက္ၾကိမ္သတိေပးခဲ႕ေၾကာင္းယင္းတာ၀န္ရွီသူကေျပာၾကားသည္။
"ကိုယ္ေတြကိုဒီလိုလုပ္မယ္လုိ႕မထင္ထားတာ မိုးလည္းျမိဳင္ျမိဳင္က်ေနျပီ ကေလးေတြလညး္ေက်ာင္းတက္ေနျပီဆိုေတာ႔ မလုပ္ေသးဘူးမွတ္တာ ခုေတာ႔ စိုက္ခင္းေတြ ပ်က္စီးသြားျပီ လယ္ကိုေျပာင္းရမွန္းလည္းမသိဘူး"ဟု မိေက်ာင္းကန္ရပ္ကြက္ေန စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။


Messenger News