အပို်စင္ဘ၀ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္းဘရာဇီးမိန္းကေလး အပို်စင္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေနေသး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 7/24/2013 09:27:00 AM


အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ အပို်စင္ဘ၀ ကို ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ ၂၁ နွစ္အရြယ္ ဘရာဇီးမိန္းကေလးသည္ ယခုအခိ်န္ထိ အပို်စင္ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္လ်က္ရိွေနေသး ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။ ကတ္ထရီနာ မင္လီယိုေရနီသည္ ၎၏ အပို်စင္ဘ၀ကို အြန္လိုင္းတြင္ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ၅၃နွစ္ အရြယ္ရိွ ဂ်ပန္လူမို်း သန္းျကြယ္ သူေဌး နတ္စုက ေဒၚလာ ၇၈၀,၀၀၀ ျဖင့္၀ယ္ယူခဲ့သည္။  ကတ္ထရီနာသည္ နတ္စုေခၚ ဂ်က္စတင္ဆစ္ေဆးထံမွ စရံေငြ ၂၀ ရာခိုင္နႈန္း ရရိွခဲ့ျပီး ၾသစေၾတးလ် နိုင္ငံ ဆစ္ဒနီျမို့တြင္ နွစ္ဦးသား ေတြ့ဆံုခဲ့သည္။သို့ေသာ္ ဂ်က္စတင္ဆစ္ေဆးသည္ ကတ္ထရီနာနွင့္ လိင္ဆက္ဆံခဲ့ျခင္း မရိွသည့္အျပင္ က်န္ေငြမ်ားကိုလည္း ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမရိွေၾကာင္း သိရိွရသည္။ ကတ္ထရီနာသည္ ဂ်ပန္သန္းျကြယ္သူေဌးနွင့္ စာခု်ပ္ပ်က္ျပယ္ခဲ့ျပီး ယခုအခိ်န္ထိ တိုင္ အပို်စင္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေထာက္မ်ားကို  ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

ျပည္ျမန္မာ