ဖုန္းကတ္ ေပ်ာက္ဆံုးသူမ်ားကို စည္းကမ္းသစ္မ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/13/2013 11:39:00 AM
ေငြက်ပ္ ၅ သိန္းတန္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈအတြက္ အသစ္တဖန္ ျပန္လည္ေလ်ာက္ထား
ရာ၌ ယခင္ကဝယ္ယူသည့္ ကုမၸဏီထံမွ ေထာက္ခံခ်က္ ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခု
အခါ ေထာက္ခံခ်က္ကိုတိုးျမႇင့္ေကာက္ခံခဲ့သည္ဟု မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းအက်ိဳးေဆာင္ လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦး
က ေျပာသည္။

“ဝ၉ ၄၃ နဲ႔ စတဲ့ ဖုန္းလိုင္းေတြ ေပ်ာက္ရင္ဘယ္ကေနဝယ္လာလဲဆိုတာကို စစ္တယ္။ ကုမၸဏီကေန ဝယ္လာတာဆိုရင္ ဝယ္လာတဲ့ ကုမၸဏီကေနၿပီး ေထာက္ခံခ်က္ ျပန္ေတာင္းခိုင္းတယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး အဆင့္ဆင့္ ဟိုသြားခိုင္း ဒီသြားခိုင္း လုပ္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ နားမ
လည္ဘူး။ စာခ်ဳပ္ေပၚမွာ ဘယ္ကေန ဝယ္လာတယ္ဆိုတာ တစ္ခါတည္း တံဆိပ္ႏွိပ္ၿပီးသား ပါ
တာပဲ။ ဒါကိုပဲ ျပန္ၿပီးေတာ့ ေထာက္ခံခ်က္ သြားလုပ္ခိုင္းတယ္။ ဘာမွလည္း ထူးမယ္မထင္ဘူး”
ဟု အထက္ပါ အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူက ဆိုသည္။

ေရႊဂံုတိုင္ မိုဘုိင္း႐ံုးခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကတ္ ေလ်ာက္ထားသူမ်ားကို ေထာက္ခံခ်က္ေတာင္း
ရာ၌ ကုမၸဏီမ်ားမွ ဝယ္ယူထားသည့္ မိုဘိုင္းဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုသာ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ဌာနမွ ဝယ္ယူထားသည့္ မိုဘုိင္းဖုန္းကတ္မ်ား အတြက္ကိုမူ ေထာက္ခံခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း မျပဳလုပ္ဟု သိ
ရသည္။

ပံုမွန္အေနျဖင့္ ၂ သိန္းတန္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဝ၉ ၄၂ ဖုန္းလိုင္းမ်ား အတြက္သာ ေထာက္ခံ
ခ်က္ ေတာင္းျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ပတ္ အေတာအတြင္း ၅ သိန္းတန္ ဖုန္းလိုင္းမ်ား ျဖစ္ၾက
သည့္ ဝ၉ ၄၃ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကို လိုင္းကတ္ေပ်ာက္သည့္အခါ ေထာက္ခံခ်က္ တိုးျမႇင့္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လေလာက္က ကတ္ေပ်ာက္ေလွ်ာက္တာ စာခ်ဳပ္ရယ္၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴရယ္၊ တစ္
ေသာင္းက်ပ္ရယ္ပဲ လိုတယ္။ လူအနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ၁၅ မိနစ္အေတာအတြင္းေလာက္
မွာ ရလာခဲ့တယ္။ ကတ္ကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးကဝယ္ထားတဲ့ကတ္ပါ” ဟု ေရႊဂံုတိုင္႐ံုးသို႔ ကတ္
ေပ်ာက္သြားေရာက္ေလွ်ာက္ထားခဲ့သူ ဦးထြန္းထြန္းက ေျပာသည္။ ကတ္ေပ်ာက္ ေလွ်ာက္ထားရာ
၌ တိုးျမႇင့္ ေတာင္းခံသည့္ ေထာက္ခံခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆက္သြယ္ေရး႐ံုးသို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း
ခဲ့ေသာ္လည္း ေျဖဆိုမည့္သူ မရွိခဲ့၍ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မသိရွိႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ရတနာပံု Call
Center သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရာ အဆိုပါ သတင္းသည္ မွန္ကန္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ျမင့္ေက်ာ္လိႈင္