အိႏ္ၵိယ၌ မိသားစု၀င္ ဆင္တစ္ေကာင္ ရထားတုိက္၍ ေသဆုံးခဲ့မႈ အေပၚ လက္စားေခ်သည့္ အေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဆင္မ်ားဖ်က္ဆီး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/13/2013 08:55:00 AMအိႏ္ၵိယ ႏုိင္ငံ အေရွ႕ပုိင္း မာတာရီ ေက်းရြာ အနီးတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္ အတြင္းက ရထား တုိက္မိမႈေၾကာင့္ ဆင္တစ္ေကာင္ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆင္ ၁၅ ေကာင္ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ ဆင္အုပ္ တစ္အုပ္သည္ ၎တုိ႔၏ အေပါင္း အေဖာ္ဆင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ရြာသုိ႔ လာေရာက္၍ ကလဲ့စား ေခ်သည့္ အေနျဖင့္ ေနအိမ္မ်ားကုိ

ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆုိပါ ဆင္အုပ္သည္ အနီးအနားရွိ ေနအိမ္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီး စာသင္ေက်ာင္း၏ အစိတ္အပိုင္း အခ်ဳိ႕ကုိလည္း ဖ်က္ဆီး ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ဆင္အုပ္ကုိ ေဒသခံ မ်ားက ေဗ်ာက္အုိးမ်ား အသုံးျပဳ၍ အုပ္စုခြဲ ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆင္ ၁၅ ေကာင္ခန္႔ ပါ၀င္ေသာ အဆုိပါ ဆင္အုပ္သည္ ၎တုိ႔၏ အေပါင္း အေဖာ္ဆင္ ေသဆုံးခဲ့သည့္ ေနရာသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဆင္မ်ားသည္ ယင္းေနရာမွ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဖယ္ရွားျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ရထား ခရီးစဥ္မ်ား ရပ္တန္႔ ခဲ့ရေၾကာင္း Times of India တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆင္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ အေပါင္းအေဖာ္ ဒဏ္ရာရရွိ ခဲ့သည္ဟု ယူဆၿပီး ၎ကုိ ကယ္ဆယ္ရန္ အတြက္ အခင္း ျဖစ္ပြားရာ ေနရာသုိ႔ ျပန္လာရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆင္တစ္ေကာင္ သဘာ၀ အတုိင္း ေသဆုံး ခဲ့ပါက ၎၏ အေပါင္းအေဖာ္ ဆင္မ်ားသည္ ေသဆုံးသည့္ ဆင္၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ သစ္ကုိင္းမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေလ့ ရွိေၾကာင္း ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ ဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ဒီအက္ခ္ဆရီဖက္စ္တာဗာက Times of India သုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမ၀တီ