ရင္သားကင္ဆာႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာ အခ်က္မ်ား

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/13/2013 05:35:00 PM


(၁) အသက္အရြယ္ အသက္ၾကီးေလေလ ရင္သား ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေလေလ
ျဖစ္သည္။

(၂) ႏိုင္ငံဖြြံျဖိဳးမွု ဖြံျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံသူမ်ားသည္ ဖြံျဖိဳးမွု အနည္းဆံုး ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသူမ်ားထက္ အျဖစ္ပိုမ်ားသည္။

(၃)မ်ိဳးပြားမွုဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ရာသီေသြးစေပၚသည့္အသက္အရြယ္ ေစာလြန္းျခင္း၊
ပထမကေလးယူသည့္ အသက္အရြယ္ ေနာက္က်ျခင္း၊ ကေလးမေမြးျခင္း(သို႔)ကေလးယူသည့္အေရအတြက္ နည္းျခင္း၊ႏို႔မတိုက္ျခင္း၊ရာသီေသြးဆံုးမွု ေနာက္က်လြန္းျခင္း တို႔သည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ပိုမ်ားေစသည္။

(၄)ေဟာ္မုန္းသံုးစြဲသူမ်ား (သေႏၶတားေဆးကတ္၊ ေဟာ္မုန္းကုထံုးမ်ား)

(၅) ရင္သားငယ္က်စ္သူမ်ား

(၆) ရင္သားေရာဂါအခံရွိသူမ်ား

(၈) ရင္သားကင္ဆာ မ်ိဳးရိုးရွိသူမ်ားသည္ ရင္သားကင္ဆာ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် ပိုမ်ားေၾကာင္း ဆက္စပ္ေတြ႔ရွိရသည္။

အျခား အခ်က္အလက္မ်ားမွာ

(၁) အ၀လြန္သူမ်ား၊ ကိုယ္လက္လွဳတ္ရွားမွု နည္းသူမ်ား၊ အဆီအစားမ်ားသူ၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ထိေတြ့မွုမ်ားသူ အရက္ေသာက္သံုးသူႏွင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုး သူမ်ားသည္လည္း ရင္သားကင္ဆာျဖစ္ပြားမွုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္း ေတြ့ရွိရပါသည္။

ေဒါက္တာခင္ႏိုင္ဦး

Ref: Cancer Research UK