စစ္ေရး အႏၲရာယ္မ်ဥ္း ဂ်ပန္ ျဖတ္ေက်ာ္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား သတိေပး

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/09/2013 02:21:00 PM

စစ္လက္နက္ ျပန္လည္ တပ္ဆင္ေရး စီမံကိန္းသစ္ကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက လုပ္ေဆာင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ စစ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ရပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ တည္ေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းေနၿပီး စစ္ေရးအႏၲရာယ္ မ်ဥ္းကို ေက်ာ္ျဖတ္လိုက္ သည္ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား ဗဟိုသတင္း ေအဂ်င္စီက စြပ္စြဲ ေျပာၾကား သြားေၾကာင္း Japan Daily Press တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဇူလိုင္လအတြင္း ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ ကာကြယ္ေရး စကၠဴျဖဴ စာတမ္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လိုလားသည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လွည့္စား လုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ယခင္ ကာလကကဲ့သို႔ စစ္အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္သည္ ဟု ေျမာက္ကိုရီးယား အစိုးရပိုင္ မီဒီယာက စြပ္စြဲ ေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံထံမွ ႏ်ဴကလီးယား ၿခိမ္းေျခာက္မႈဆိုသည့္ အရာကို အသုံးျပဳၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၉ ျပင္ဆင္ေရး တိတ္တဆိတ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းက သတိ မထားမိေအာင္ လမ္းလြဲ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဗဟိုသတင္း ေအဂ်င္စီ က ေျပာၾကားသည္။

အေျခခံဥပေဒ အပိုဒ္ ၉အရ ႏိုင္ငံတကာ အျငင္းပြားမႈမ်ားတြင္ စစ္အင္အားသုံး ေျဖရွင္းျခင္း မျပဳရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံကို ကန္႔သတ္ ပိတ္ပင္ထား သည္။

ဂ်ပန္ ကိုယ္ပိုင္ ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွာ ေခတ္မီ လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ ထားၿပီး ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈ အလုံအေလာက္ ရရွိထားေသာ တပ္မေတာ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတကာ အေရးအခင္း မ်ားတြင္း စစ္ေရးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ပတ္သက္ႏိုင္ခြင့္ မရွိေခ်။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား အင္အား တိုးခ်ဲ႕ေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္ လည္း အေျခခံဥပေဒကို အႀကီးအက်ယ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေန သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ အေျခခံဥပေဒမွာ စတင္ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ၁၉၄၇ ခုနစ္မွစ၍ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ် ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ရျခင္း မရွိေသးေပ။

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ အလုံးစုံ ျပည့္စုံေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စစ္ေရး စြမ္းရည္တစ္ခု တည္ေဆာက္ ထားရန္ ဂ်ပန္ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည့္ စကၠဴျဖဴ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ယင္းကဲ့သို႔ ေဖာ္ျပခ်က္မွာ က်ဳိးေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္မႈ မရွိဘဲ ယုတၱိလည္း မရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက တုံ႔ျပန္လိုက္သည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးကာလ ေနာက္ပိုင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆုံး စစ္သေဘၤာျဖစ္ေသာ ရဟတ္ယာဥ္တင္ စစ္သေဘၤာ တစ္စင္းကို ထုတ္ေဖာ္ ျပသလိုက္ၿပီးေနာက္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ သတိေပးခ်က္ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။