၂၀၁၄ တြင္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ရန္ ဘဂၤါလီရြာမ်ားကို ေျမပံုျပန္လည္ ေရးဆြဲေနၿပီ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 8/22/2013 11:11:00 AM


ေကဇင္ဦး | ၾကာသပေတးေန႔၊ ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၀၉ နာရီ ၁၂ မိနစ္

ရခုိင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီမ်ား၏ လူဦးေရစာရင္း၊ ၎တို႔ လက္ရွိေနထုိင္ေနသည့္ တည္ေနရာတို႔ကို မွတ္ တမ္းျပဳလုပ္
ေနမႈကို ရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ရာမွ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ဘဂၤါလီရြာမ်ားကို ေျမပံုေရးဆြဲ မွတ္တမ္းတင္မႈကိုမူ ျပန္လည္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ျပည္နယ္အစိုးရ၏ သတင္းျပန္ၾကားေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးလွသိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ခံရန္ အႀကိဳ ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ ဘဂၤါလီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ခံလ်က္ရွိသည့္အနက္ ၎တို႔ေနထုိင္သည့္ တည္ေနရာ ေျမပံုေရးဆြဲျခင္းလည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ေျမပံုေရးဆြဲရာတြင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္မဟုတ္ဘဲ ဘဂၤါလီရြာမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေရးဆြဲမည္ဟုလည္း ဦးလွသိန္းက ဆုိသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘဂၤါလီမည္မွ်ရွိသည္ကို အတိအက်သိရွိရန္ “ဆြဲတင္စစ္”စနစ္ဟု လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးအရာရွိ မ်ား ေခၚေ၀ၚေသာ “ေျမပံုဆြဲျခင္း၊ အေဆာက္အအုံေပၚ တင္ျခင္း၊ လူဦးေရစစ္ေဆးျခင္း” စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ ရွိရာ ဘဂၤါလီမ်ားက အလိုမက်သျဖင့္ အစိုးရအရာရွိမ်ားကို အုပ္စုလိုက္ စု႐ံုးေတာင္း ဆိုျခင္း၊ ဆႏၵျပျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ျခင္းမ်ား လုပ္ၾကသျဖင့္ ယင္းလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းထားရသည္။

ယင္းသို႔ ထပ္မံမျဖစ္ပြားေစရန္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဌာနမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပညာေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုံၿခံဳေရးအစီအမံမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ထားသည္ဟုလည္း စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ရွိသည့္ ျပည္နယ္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခင္ ဘဂၤါလီစာရင္း ေကာက္ခံရာတြင္ ေႏွာင့္ယွက္ခဲ့သည္ဟု သံသယရွိသည့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ သေကၠျပင္ရြာမွ ရြာသားရွစ္ဦးကို ရဲမ်ားက ဖမ္းဆီးထားၿပီး တရားစြဲဆိုရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း မဇၩိမက သတင္းေဖာ္ျပ ခဲ့ဖူးသည္။
Mizzima - News in Burmese