အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားမည့္ ဥပေဒပညာ ဘြဲ႔သင္တန္းအား ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ဖြင့္မည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/07/2013 12:46:00 PM
၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဥပေဒပညာ ဘြဲ႔သင္တန္းအား ဒီဇင္ဘာလ၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ႏိုင္ငံပိုင္ သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းအား ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုေအာင္ျမင္ၿပီး ဥပေဒ၀င္ခြင့္ အမွတ္မီသူမ်ား၊ မည္သည့္ တကၠသိုလ္မွာမဆို ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ မည္သည့္ဘြဲ႔ရမဆုိ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ၀င္ခြင့္ဆိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအား ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ အခါ၌ တစ္ပါတည္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

"ဒီဇင္ဘာကစၿပီး ဖြင့္မွာပါ။ ေမာ္ဂ်ဴးတစ္ခုစီအတြက္ Assignment ေတြ Tutorial ေတြ ရွိပါမယ္။ ပထမႏွစ္၀က္ စာေမးပြဲကို ဧၿပီမွာ စစ္ပါမယ္။ အြန္လိုင္းကေနပဲ ေျဖရမွာပါ။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ သင္ခန္းစာေတြ၊ သင္ၾကားမယ့္ ဘာသာေတြကို Install လုပ္ေနပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာမွာ ၀က္ဘ္ဆိုက္လႊင့္တင္ ႏိုင္မွာပါ" ဟု ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

အဆိုပါ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ေပးအပ္မည့္ ဥပေဒပညာ သင္တန္းအား စာသင္ႏွစ္ ငါးႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ Semester ႏွစ္ခု၊ Semester တစ္ခုလွ်င္ ေမာ္ဂ်ဴးေျခာက္ခုစီ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာမ်ားကို www.ynou.edu.mm ျဖင့္ ႏို၀င္ဘာ လဆန္းပိုင္း၌ လႊင့္တင္သြားႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး သင္တန္းသားဦးေရကို ၅၀၀ ဦး သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ စာေမးပြဲမ်ားကိုလည္း အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး စာစစ္ဌာနမ်ားကို ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ႏွင့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္ သက္ဆိုင္ရာ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ စစ္ေဆးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လိုသူမ်ားသည္ အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္တြင္ လည္းေကာင္း လာေရာက္ေလွ်ာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘြဲ႔ေပးအပ္မည့္ အြန္လိုင္းဥပေဒ သင္တန္းအား ၂၀၁၃-၁၄ ပညာသင္ႏွစ္မွ စတင္ကာ သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

(အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ သင္ၾကားမည့္ ဥပေဒပညာ ဘြဲ႔သင္တန္း၏ စာစစ္ဌာန တစ္ခုျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္အား ေတြ႔ရစဥ္)
Eleven Media Group