အမ်ိဳးသမီးမ်ား အတြက္သာ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/07/2013 01:38:00 PM


အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ LEEP နည္းပညာျဖင့္ သားအိမ္ေခါငး္ေရာဂါ ခြဲစိတ္ကုသနည္း

    ၁။ သားအိမ္ေခါငး္ေရာင္ရမ္းျခင္း။
    ၂။ သားအိမ္ေခါငး္ပုပ္သုိးေဆြးေျမွ ့ျခင္း။
    ၃။ သားအိမ္ေခါင္းအသားပိုထြက္ျခင္း။
    ၄။ သားအိ္မ္ေခါင္းေရအိတ္တည္ျခင္း။
    ၅။ သားအိမ္ေခါင္းပြျခင္း စေသာ သားအိ္မ္ေခါငး္ေရာဂါရွိသူမ်ားအတြက္ ထိုနည္းပညာျဖင့္ကုသလွ်င္ ပို၍ထိေရာက္သည္။


အားသာခ်က္

    ၁။ ခြဲစိတ္ခ်ိန္တုိျပီး ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္တြင္သားအိမ္ေခါင္းမွာ မူလအတုိ္င္းေျပာင္ေခ်ာေနပါမည္။
    ၂။ ပံုမွန္အစိတ္အပို္င္းႏွင့္ ေမြးဖြားသည့္စြမ္းအားကုိ မထိခိုက္ႏို္င္ပါ။
    ၃။ အႏၱရာယ္ကင္းျပီး ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ိဳးမရွိျခင္းႏွင့္ တစ္ၾကိမ္တည္း အျမစ္ျပတ္ ကုသေပးပါသည္။
    ၄။ ခ်က္ခ်င္းကု၍ခ်က္ခ်င္း သြားလာႏိုင္ျပီး ေဆးရံုတက္ရန္မလုိအပ္ပါ။
    ၅။ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျပီး ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ကုသေပးေနပါသည္။


ကိုးရီးယားစတုိင္လ္ အမ်ိဳးသမီးအဂါၤ အေသးစားခြဲစိတ္ကုသနည္း

    ၁။ ေမြးလမ္းေၾကာင္းက်ယ္ျခင္း
    ၂။ ေမြးဖြားျပီးေနာက္ မိန္းမကုိ္ယ္အဂၤါ ကြဲအက္ျခင္း
    ၃။ အပ်ိဳအေျမွးပါးဖာေထးျခင္း စသည္တုိ ့ကုိခြဲစိတ္ကုသေပးေနပါသည္။


အားသာခ်က္

    ၁။ အမာရြတ္မရွိျခင္း ၊ နာက်င္မႈေလွ်ာ့နည္းျခင္း ႏွင့္ ပုိးမႊားကူးစက္မႈ မရွိျခင္း
    ၂။ ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ မူလအတုိ္င္း လွပျပီး ကုိယ္ ့ကုိကုိယ္ ယံုၾကည္မႈ ျပန္လည္ရရွိႏို္င္ျခင္း


အထက္ပါေရာဂါမ်ားႏွင့္ပါတ္သတ္၍ အေသးစိတ္သိရွိလို ပါက ရန္ကုန္ျမိဳ႕ မွာရွိေသာ ေရႊပိေတာက္ ရန္ကုန္ေဆးရံု ကို  ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း

ေရႊပိေတာက္ ေဆးရံု