ယခုလကုန္တြင္ အင္တာနက္ ပုိမို ျမန္လာမည္ဟု ဆို

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/05/2013 02:33:00 PM


ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဖိုင္ဘာဆက္ေၾကာင္းတခု၏ Bandwidth ကို ႏွစ္ဆ တိုးလိုက္သည့္အတြက္ ယခုလကုန္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ားသည္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာ ေပးပို႔ ရယူႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Bandwidth ဆိုသည္မွာ အင္တာနက္ဆက္ေၾကာင္း တေလွ်ာက္တြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္ ပမာဏကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကို တစကၠန္႔ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအတြင္း စီးဆင္းႏိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ပမာဏကို မူတည္၍ တိုင္းတာေဖာ္ျပၿပီး ကြန္ရက္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား လိုင္းၾကပ္ျခင္း၊ ေႏွးေကြးျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းသည္ လက္ရွိ Bandwidth က်ဥ္းေျမာင္းေနသည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ လူသံုးမ်ားသည့္ ေန႔ခင္း အခ်ိန္မ်ားတြင္ အင္တာနက္ ပို၍ေႏွးသည္။

အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း၏ အဆိုအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ သြယ္တန္းထားေသာ အင္တာနက္ ဆက္ေၾကာင္းသည္ Bandwidth 2.5 Gbps (gigabytes per second)၊ SEAMEWE-3 ဟု သိၾကေသာ ပင္လယ္ ေရေအာက္ ဆက္ေၾကာင္းက Bandwidth 6.2 Gbps ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႕ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဆက္ေၾကာင္းက Bandwidth 8.5 Gbps ရွိသည္။

ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာ ဌာနမွ အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြက ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္သို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဆက္ေၾကာင္းကို ယခုလအတြင္းတြင္ Bandwitdh 20 Gbps အထိ တိုးျမွင့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ဧရာ၀တီသို႔ ေျပာသည္။ စမ္းသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား မည္သည့္ေန႔တြင္ ၿပီးဆံုးမည္ကို တိက်စြာ မေျပာႏိုင္ေသးေသာ္လည္း “အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားပြဲ မတိုင္မီ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု သူကဆိုသည္။ ေဒသတြင္း အားကစားၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည့္ အဆိုပါ အားကစားပြဲကို ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ က်င္းပေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ႏွင့္ဆက္သြယ္ထားသည့္ ဆက္ေၾကာင္းကို အဆင့္ျမွင့္ႏိုင္ျခင္းမွာ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ အားကစားပြဲ မတိုင္မီ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး ၿမိဳ႕ႀကီး ၃ ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို 20 Gbps အထိရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ဂ်ပန္အစိုးရမွ ကူညီေသာ စီမံကိန္းအရ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရး အကူညီျဖင့္ ဆီးဂိမ္း အားကစားပြဲ ကာလအတြင္းတြင္ 4G မိုဘိုင္းကြန္ရက္ကို ယာယီ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္လည္း ေနာက္တဆင့္အျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

Bandwidth ကုိ တိုးျမွင့္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြန္ရက္တခုလံုး၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာမည္ဟု သာမန္အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း ကြန္ရက္အတြင္း အခ်က္အလက္မ်ား စီးဆင္းရန္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (ျမန္ႏႈန္း) ႏွင့္ သံုးစြဲသူ ပမာဏ စသည့္ အခ်က္မ်ားသည္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္သည္။

မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ စတင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို တိက်စြာ မသိေသးေသာ္လည္း အဆင့္ျမွင့္မႈမ်ား မည္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီ ဆိုသည္ကို အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအား အသိေပးထားသင့္ေၾကာင္း၊ သို႔မွာသာလွ်င္ သူတို႔ ေနာက္တႀကိမ္ အင္တာနက္ ဖြင့္လိုက္တိုင္း ထူးျခားမႈကို ခံစားသိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာနက္ သံုးစြဲသူမ်ားက ဆိုသည္။

irrawaddy