မိုးစက္ဝိုင္ ဘယ္သူလဲ။

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/05/2013 02:54:00 PMအသက္ - ၂၅
အရပ္ - ၅ ေပ ၉ လကၼ
အေလးခ်ိန္ - ေပါင္ ၁၃၀

ေမြးသကၠရာဇ္ - ေမလ ၂၀ ရက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္
ႏိုင္ငံသား - ျမန္မာႏိုင္ငံသား

ပညာေရး - (ဒဂုံ တကၠသိုလ္ အဂၤလိပ္စာ အဓိက) (စီးပြားေရး ဝိဇၨာဘြဲ႕ - California Lutheran University, USA)

တျခား လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ - အေမရိကန္က ကုမၸဏီ တခုမွာ တႏွစ္ လုပ္ငန္း အေတြ႕အႀကဳံရွိ။

ရည္မွန္းခ်က္ - ကိုယ္တိုင္ေအာင္ျမင္မႈရရန္။ လိုအပ္မႈရွိေနသူေတြကို ကူညီရန္။

ဘာသာစကား - ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ တ႐ုတ္။
BBC Burmese