သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသြားျပီျဖစ္၍ ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ့ မိေခ်ာင္းကန္သပိတ္စခန္းကို ယေန့ညေနတြင္ပိတ္သိမ္းမည္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/05/2013 02:22:00 PM


ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ့တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာမိေခ်ာင္းကန္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူမ်ား၏ သပိတ္စခန္းကို သက္ဆိုင္ရာႏွင့္သေဘာတူညီခ်က္ရရွိသြားျပီျဖစ္၍ ယေန့ညေနတြင္
အဆိုပါ သပိတ္စခန္းကို ပိတ္သိမ္းမည္ဟု ဆႏၵေဖာ္ထုတ္သူတစ္ဦးကေျပာသည္။
ေျမယာသိမ္းဆည္းမွုစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ၀င္
ဦးေအာင္သိန္းလင္း၊ဦးခိုင္ေမာင္ရည္ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ညိွဳႏွုိင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မိေက်ာင္းကန္ ဘိုးဘြားပိုင္ေၿမကို တပ္ပိုင္ေၿမဟု အတင္းအဓမၼ သိမ္းယူသြားသည္ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္၍ သပိတ္စခန္းကို ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ့တြင္ ေအာက္တိုဘာ၂ရက္ကစတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
မိေက်ာင္းကန္ ဘုိးဘြားပိုင္ေၿမအတြက္ မိေက်ာင္းကန္ ရပ္ကြက္ေန ၿပည္သူမ်ားသည္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ၿပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ယခုအၾကိမ္တြင္မူ ၈ ၾကိမ္ေၿမာက္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။၀၅၁

Popular Myanmar News Journal