နႏြင္း၏ သတၲိဂုဏ္အင္

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/16/2013 12:10:00 PM





ျမန္မာ့ ေဆးက်မ္းႏွင့္ အိႏၵိယ ေဆးက်မ္းမ်ား၌ နႏြင္းသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ အဆင္းတန္ဆာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုထားသည္။

နႏြင္းမွာ ခ်င္းႏွင့္ အုပ္စုဝင္ အတူတူပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုကၡေဗဒအမည္မွာ Curcuma longa ဟု ေခၚဆိုသည္။ ခ်င္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ အဝါေရာင္ မ်ားေသာေၾကာင့္ တခ်ဳိ႕က Yellow Ginger ဟု ေခၚၾကသည္။ အဂၤလိပ္လို Turmeric Indian Scffron ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ နႏြင္းကို အိႏၵိယႏိုင္ငံ၌ ဘီစီ ၆ဝဝ ခန္႔ ကတည္းက ဟင္းခတ္ အေမႊးအႀကိဳင္အျဖစ္ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း အိႏၵိယ႐ိုးရာ တိုင္းရင္းေဆး ပညာ၌ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးစြဲခဲ့သည္မွာ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ျဖစ္သည္။

နႏြင္းမႈန္႔သည္ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွားစသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားမွတစ္ဆင့္ ကမၻာ အရပ္ရပ္သုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ နႏြင္းကို အေရွ႕တိုင္း ႏိုင္ငံမ်ားက ပိုမို အသံုးျပဳၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ နႏြင္းမွာ (၉၆) ပါး ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းႏုိင္သည္။ (၉၆) ပါးေရာဂါကို ပါဠိလို ဆနဝုတိဟု ေခၚေသာေၾကာင့္ နႏြင္းကို ဆႏြင္းဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ နႏြင္း အမ်ဳိးအစား ခုနစ္မ်ဳိး ရွိသည္။ နႏြင္းဝါ၊ နႏြင္းျဖဴ၊ နႏြင္းနက္၊ နႏြင္းခါး၊ နႏြင္းျပာ၊ နႏြင္းႏြယ္ႏွင့္ သစ္နႏြင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။

နႏြင္း၏ ဂုဏ္သတၱိမ်ားမွာ အေရာင္က်ေစႏုိင္ေသာ သတၱိ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းသူမ်ား ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္ၿပီး ႐ုတ္တရက္ ေသဆံုးျခင္းမွ ကာကြယ္ႏုိင္ေသာ သတၱိ၊ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ားကို ကာကြယ္တြန္းလွန္ႏုိင္ ေသာသတၱိ၊ ကင္ဆာေရာဂါကို ကာကြယ္ႏိုင္ေသာ သတၱိ၊ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ား၊ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးမ်ားကို ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းႏုိင္ေသာ သတၱိ၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးခ်ဳိေရာဂါကို ထိန္းညႇိေပးႏိုင္ေသာ သတၱိႏွင့္ ဆီးက်ိတ္ေရာဂါကို ကာကြယ္ ေပးႏုိင္ေသာ သတၱိတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ။

ဆိုရီယြန္