ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ငါးႏွစ္ အတြင္း ဘိလပ္ေျမ ဝယ္လိုအား ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာဖြယ္ရွိ

ပုိ႔စ္တင္ခ်ိန္ - 10/16/2013 03:21:00 PM
Wednesday, 16 October 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ အတူ စီးပြားေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ အပိုင္းမ်ား ျမင့္တက္လာ ေနျခင္းေၾကာင့္ ဘိလပ္ေျမ ဝယ္လိုအားမွာ လည္းလာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း ၁ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာႏုိင္ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးက ခန္႔မွန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါ ဘိလပ္ေျမ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာမႈကို ျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ လက္ရွိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုအသစ္ ကိုး႐ံုအထိ ရွိေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုမ်ားမွ ဘိလပ္ေျမ သံုးစြဲမႈ၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ ေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ျပည္တြင္း ဘိလပ္ေျမ ေစ်းကြက္ရရွိေရး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ဘိလပ္ေျမ ကုမၸဏီႀကီး မ်ား ဝင္ေရာက္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

''ျပည္တြင္းမွာ အေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မႈ ေတြမ်ားလာတယ္။ ဘိလပ္ေျမ သံုးစြဲမႈ ျမင့္တက္ လာတာကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ အပိုင္းလိုက္ မျဖည့္ႏုိင္ ျဖစ္လာတယ္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ေတြက တင္သြင္းရတဲ့ အဆင့္အထိ ျဖစ္လာတယ္။ ဒီေတာ့ စရိတ္ႀကီး တာေပါ့။ ျပည္တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ရင္ ပိုေကာင္းတယ္'' ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Siam Cement (ဆင္တံဆိပ္ ဘိလပ္ေျမ)ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွား ႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Semen Indonesia တို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္၍ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း၊ Siam Cement ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၃၈၈ တန္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံု တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ၿပီး Semen Indonesia ကုမၸဏီမွ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂ဝဝ တန္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း အစိုးရပိုင္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုသံုး႐ံုႏွင့္ ပုဂၢလိကပိုင္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံု ၁၂ ႐ံု အထိရွိေနၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဘိလပ္ေျမ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏ ၄ ဒသမ ဝ၂ သန္း ရွိေၾကာင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုသစ္ ကိုး႐ံုသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ၿပီးစီးႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၿပီး ယင္းစက္႐ံုမ်ား ၿပီးစီးပါက ဘိလပ္ေျမ တန္ခ်ိန္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁ဝ ဒသမ ၅၃ သန္း ထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမ၀တီ